fbpx
Новини

Внедряване на системи за управление на бизнеса – нов курс към ERP магистратурата

Образователната организация ERP Academy стартира нов курс, част от специализираната магистърска програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“, която реализира съвместно с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). По време на курса „Внедряване на системи за управление на бизнеса“, който ще бъде воден от експертите от софтуерната компания ITC Consult ще бъде разгледана общата идеология на системите от клас ERP, както и процесите по избор, различните етапи на внедряване по световен стандарт и определянето на ключовите фактори за ефективност. Участниците в обучението ще се запознаят и с различни методологии, подходи и най-добри практики при внедряването на системи за управление на бизнеса.

„През последните две години опитът от нашата работа показа, че компаниите, които вече бяха инвестирали във внедряване на ERP система се оказаха по-добре подготвени за работа в бързо променяща се пазарна среда. Това за пореден път ни доказва колко важна е дигитализацията. За да се развива българската икономика е необходимо да има достатъчно квалифицирани кадри, които да подпомогнат целия този процес, за това екипът ни подкрепя с изключителен ентусиазъм обучението в тази област“, коментира Стефан Николов – управляващ партньор на софтуерната компания ITC Consult.

„Бизнес софтуер и ERP платформи“ е единствена и уникална за България магистърска програма, която е изцяло фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса. По време на следването си студентите получават знания както от експерти в бранша, които притежават богат практически опит и умения, усвоени в реална бизнес среда, така и от утвърдени академици с дългогодишен стаж в образованието. Студентите се запознават с методологията на различните платформи за управление на бизнеса, получават възможност да се докоснат до върхови технологии и ноу-хау за тяхното практическо управление и прилагане в реална среда.

Магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“ има разработена авторска методология на преподаване, която основно залага на практическото обучение. Този начин на обучение развива критичното и аналитичното мислене, дава възможност за откриване на силните страни на студентите и провокира към стремеж за постоянно развитие на знанията. Студентите имат възможност да работят с различни бизнес софтуерни решения, в които решават реални бизнес казуси, като по този начин успешно усвояват важни знания и умения, които могат да бъдат приложени в практиката веднага.