fbpx

Мисия: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ERP Academy е единствената по рода си образователна организация в България, която има за цели да развива обучението в областта на бизнес софтуера и да популяризира сектора като перспективен за развитие както за бъдещите професионалисти в областта, така и за компаниите, които се стремят към изграждане на устойчиви и съвременни бизнес модели и дейности.

ERP Academy е основана през 2015 година, като за този период обучава осем випуска студенти в единствената по рода си в България и Европа магистърска програма с авторска методология на преподаване „Бизнес софтуер и ERP платформи“, подпомага университетите и училищата в създаването на качествени учебни програми и реализира десетки събития и проекти, насочени към образованието, бизнеса, научните среди и различни социални каузи.

Академията работи съвместно с университети, преподаватели, фирми, браншови организации и експерти от бизнеса, с цел да подпомогне образованието да бъде по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и информационните технологии.

Мисията на ERP Academy е да добави практическа стойност в образователната система, чрез:

⇒ Създаването на уникални за България и Европа програми, които са фокусирани върху подготовката на кадри за кариера в сегмента на бизнес софтуера

⇒ Изпращане на гост-лектори в подходящи дисциплини, с цел повишаване на стойността на учебния процес

⇒ Изготвяне на учебници и различни помагала, които лесно да могат да бъдат внедрени в учебния процес на изучаваните в университетите дисциплини

⇒ Различни практически курсове за бизнес софтуер

⇒ Подготовка на хората от бранша за развитие в научна дейност, чрез висококачествена обучителна програма за докторанти и други.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

Първата ERP магистратура, насочена към икономисти с цел тяхната подготовка за бизнес консултанти

СЪБИТИЯ

Наши партньори са гост-лектори в университети, с цел повишаване на стойността на учебния процес

ГЛОБАЛНО ЗНАНИЕ

Глобално разпространение на знанието и популяризиране на сектора като подходящ за кариерно развитие

Основател 

Основател и главен идеолог за създаването на ERP Academy, всички дейности, програми и инициативи е доц. д-р Наталия Футекова.

Има над двадесет годишен управленски опит в сферата на разработката, внедряването и управлението на бизнес софтуер от клас ERP. Съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академичната и научна дейност, както и с активното участие в образователни и други обществени каузи. Научните й интереси са в областта на развитието на ERP системите и останалите бизнес софтуерни решения, управлението на бизнеса и внедряването на информационни системи.

Наталия Футекова е заместник-председател и член на Управителния съвет на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ). Тя участва активно в различни инициативи, свързани с подкрепа на образованието, културата и предприемачеството.

Доц. д-р Наталия Футекова има две бакалавърски степени – по „Икономика на съобщенията“ и „Счетоводство“, магистърска степен от Университета по национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Икономика на съобщенията“ и докторска степен от същия университет със специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“. През 2016г. получава степен Доцент, а няколко месеца по-късно е наградена за „Академични постижения или лидерство“ от Junior Chamber International – България. Проектът е част от световноизвестния формат The Outstanding Young Persons – TOYP („Най-изявените млади личности”). Наталия Футекова получи и номинация за международния формат TOYP.

През  февруари 2021 година е избрана за директор на направление „Информационни и комуникационни технологии“ на Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Adelina Stefanova

Управител 

Аделина Стефанова е управител на ERP Academy. Ръководи цялостната дейност, разработва стратегии за развитие и поддържа ключовите партньорства на организацията.

Аделина е завършила бакалавърска степен “Библиотечно-информационни науки” в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и  магистърска степен по “Бизнес анализ и ERP решения” във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Управляващ партньор е в STEAM Net Bulgaria – агенция за връзки с обществеността (PR), която има опит в работата с клиенти в областта на информационните технологии, образованието, бизнес услугите,  медицината, търговията на дребно и шоубизнеса.

Партньори на ERP Academy са водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния бранш на бизнес софтуера от клас ERP, CRM и BI, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Инвестиции и иновации в образованието

Цялостна социална отговорност с кауза образование, обучение и развитие

Най-добър проект за интегриране на образованието в бизнеса

КОРПОРАТИВНА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Подкрепа за българското образование
ERP Academy подкрепя инициативи, каузи, кампании, събития и конкурси за ученици, учители, студенти и младежи

КАРИЕРА

Кариерно ориентиране и развитие
ERP Academy подкрепя инициативи, каузи, кампании, събития и конкурси в областта на кариерното ориентиране и развитие