fbpx

ERP Academy е единствената по рода си образователна организация в България, която има за цели да развива обучението в областта на бизнес софтуера и да популяризира сектора като перспективен за развитие както за бъдещите професионалисти в областта, така и за компаниите, които се стремят към изграждане на устойчиви и съвременни бизнес модели и дейности.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

Първата ERP магистратура, насочена към икономисти с цел тяхната подготовка за бизнес консултанти

СЪБИТИЯ

Наши партньори са гост-лектори в университети, с цел повишаване на стойността на учебния процес

ГЛОБАЛНО ЗНАНИЕ

Глобално разпространение на знанието и популяризиране на сектора като подходящ за кариерно развитие

Партньори на ERP Academy са водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния бранш на бизнес софтуера от клас ERP, CRM и BI, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие.

Получавайте актуални новини, статии и предложения от електронния бюлетин на ERP Academy