fbpx
Статии

Внедряване на ERP система – възвръщаемост на инвестициите

Когато една компания внедри ERP система е най-естествено да очаква възвръщаемост на инвестицията. Тази възвръщаемост често е под формата на увеличени печалби и производителност, благодарение на по-ефективни процеси, надеждна информация и по-добър контрол.

Определете реалната цена на проекта

Повечето компании се фокусират върху преките разходи, свързани със закупуването и внедряването на системата.  За да бъде изчислена реалната цена е необходимо да се вземат предвид разходите на ресурси като време и усилия, необходими за внедряването на ERP системата, както и разходите по бъдещото й развитие и поддръжка.

Сред най-често подценяваните разходи са:

  • Разходи за вътрешни ресурси
  • Реинженеринг на процеси
  • Консултации
  • Разходи за лицензи
  • Актуализации
  • Управление на организационните промени

Когато се изчисляват общите разходи е необходимо да се вземат предвид сложността и спецификата на бизнеса, включително  хората и процесите, които ще засегне промяната, която настъпва при внедряването на софтуерни решения от клас ERP.

Разбиране на предимствата от внедряването на ERP

След като разгледахме разходите, свързани с внедряването на ERP система, нека обърнем внимание на другия компонент на възвръщаемостта  – техните предимства.

Намаляване на оперативните разходи

ERP системата помага на бизнеса да намали общите оперативни разходи, тъй като ръчните, отнемащи време процеси се заменят с автоматизирани, рационализирани процеси, които дават информация в реално време.

Автоматизират и оптимизират бизнес процесите

ЕRР cиcтeмaтa пoзвoлявa нa ĸoмпaниите дa пocтигнaт пълeн ĸoнтpoл нaд вcичĸи acпeĸти oт cвoя бизнec. C нeя тe мoгaт дa фopмиpaт пълнa пpoизвoдcтвeнa ceбecтoйнocт, ĸoeтo им дaвa пo-гoлямa гъвĸaвocт пo oтнoшeниe нa цeнooбpaзyвaнeтo и възмoжнocт дa peaгиpaт пo-лecнo нa пaзapнитe пpoмeни.

Вземане на стратегически решения

ERP системите са източник на качествени данни и дават видимост във всеки отдел и бизнес процес. Това помага на компанията да взема информирани и по-бързи бизнес решения. Достъпът до ключови показатели за ефективност като общи продажби, марж на продажбите и други, помага на  компаниите да останат в съответствие с целите си и да вземат необходимите вътрешни решения.

Подобряват удовлетвореността на клиентите

Точното планиране на производството, засиленият контрол върху инвентара, рационализираното планиране на процесите и координацията на каналите за дистрибуция позволяват на производителите да подобрят своевременната доставка на продукти. Доставката на продукти навреме е от решаващо значение за поддържане на удовлетвореността на клиентите. ERP решенията предлагат данни в реално време, така че вземащите решения могат да получат реалистичен поглед върху нивата на запасите по всяко време.

Полезни теми за избора, внедряването и развитието на ERP системите разглеждаме по време на различните курсове в магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“.

„Бизнес софтуер и ERP платформи“ е магистърска програма, която е силно практически ориентирана и се появява като отговор на нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда, които имат задълбочени познания в областите на икономиката и IT технологиите, притежават критично мислене, способни са бързо да се адаптират към променящата се икономическа обстановка и са готови да прилагат иновативни технологии и решения, за да подобрят функционирането на съвременните компании, така че да бъдат конкурентноспособни и устойчиви в ерата на дигиталната трансформация на бизнеса, все по-голямата глобализация на пазара и прехода към Индустрия 4.0.