fbpx
Новини

Стефан Николов представи тенденциите и ключовите фактори за успех при внедряване на бизнес софтуерни решения

Стефан Николов – управляващ съдружник на ITC Consult е част от лекторския състав на образователната организация ERP Academy, където обучава студенти в единствената по рода си в България магистратура по бизнес софтуер и решения от клас ERP. Участието на ITC Consult в специализираните обучения е част от политиката на компанията за сътрудничество с образователните институции и подкрепата на млади таланти.

ERP системите автоматизират и поддържат всички административни и оперативни бизнес процеси и са подходящи за различни индустрии. Най-големите им предимства са в намаляването на използвания ИТ ресурс, подобряване на ефективността на бизнес процесите, използването им като платформа за стандартизация на бизнес процесите, както и като катализатор за бизнес иновации.

„Значението на бизнес софтуерните решения от клас ERP, CRM и BI нараства все повече в съвременната икономика. До преди няколко години бяха валидни съществени минуси на ERP системите – внедряването им беше много скъпо и те не бяха много адаптивни, за да отговорят на конкретните бизнес нужди на някои от компаниите. Днес обаче имаме изключително бързо и в положителна насока развитие на този клас решения и те стават все по-необходими и достъпни за бизнеса“, сподели Стефан Николов пред студентите по „Бизнес софтуер и ERP платформи“.

ERP системата обединява всички ИТ компоненти в една компания, заемайки централно място при дефинирането и управлението на бизнес процесите, управлението на корпоративните ресурси, доставките, продажбите, маркетинговите кампании, финансите, счетоводството и човешките ресурси. Сред ключовите аспекти на постмодерните ERP системи днес е и това, че управлението и развитието им не се свеждат до един или ограничен брой дефинирани универсални подхода. Съвременните технологии и подходи дават възможност на организации с еднаква дейност да имат стратегии, които се различават съществено една от друга, защото всяка от тях дефинира своя собствен подход в съответствие с индивидуалните си потребности и цели.