fbpx
Новини

Стефан Николов: Курсът по ERP дава практически опит и ключови знания за методологията на бизнес софтуера

Специализираният курс по ERP, който е част от магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“ е фокусиран върху ERP (Enterprise Resource Planning) системите – централния елемент от всяка съвременна корпоративна инфраструктура. Той обхваща всички аспекти от продажбата, внедряването и развитието на този тип софтуерни системи, със силен акцент върху принципите, организацията, методологията, както и превръщането им в платформи и цялостни екосистеми.

Първата ERP магистратура в България продължава да обогатява стойността на учебния процес за студентите и курсистите, привличайки все повече утвърдени специалисти сред преподавателите. Магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“ прилага най-добрите световни практики на обучение, като от студентите и курсистите се изискват решаването на реални бизнес казуси и участие в ролеви игри, а по време на обучението си те се срещат с експерти от бранша, от които научават най-актуалните тенденции при ERP системите и получават ноу-хау от лидерите в сектора.

Сред новите лектори, които ще обучават студентите е Стефан Николов, управляващ партньор на ITC Consult – първата изцяло консултантска ИТ фирма в Пловдив, която стартира преди повече от 13 години с цел да бъде мост между нуждите на клиента и доставчиците на информационни технологии. Oт самото си създаване компанията е фокусирана върху оптимизирането на ефективността на информационните структури и повишаване на възвращаемостта от инвестициите в ИТ.

„Споделянето на знанията и най-вече практическият опит при внедряване на ERP  и BI решения в разнородни фирми от реалния бизнес е полезно както за личностното професионално развитие на студентите и курсистите, така и за техните бъдещи работодатели. Искам да помогна на младите специалисти да „облекат в плът“ теоретичните познания, които са получили по време на обучението си. Курсът по ERP ще даде възможност на обучаващите се да разберат кои са най-често срещаните грешки в процеса на внедряване на ERP решения, които водят до провал на проекта или до незадоволителни резултати от внедряването на такива решения, как да подобряват бизнес процесите, посредством инструментариума на ERP системите, както и интересни и вълнуващи примери от реалния бизнес, коментира Стефан Николов от ITC Consult.

Процесът на обучение има силна практическа насоченост и се осъществява с участието на водещи компании от бранша, а лектори са някои от най-опитните специалисти в областта. В него са представени няколко от водещите ERP системи. Заложените в курса по ERP практически упражнения конкретизират и затвърждават теоретичните познания и позволяват придобиването на практически умения за работа с някои от най-разпространените ERP системи. Той обръща внимание на най-модерните аспекти от развитието на ERP системите, включително тяхната интеграция с комуникационната инфраструктура, мобилността, създаването на екосистеми за изработка на приложения към тях и други.

„Бизнес софтуер и ERP платформи“ е иновативна магистърска програма, създадена от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство с ERP Academy. Бизнес магистърската програма е силно практически ориентирана и се появява като отговор на нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда, които имат знания в областта на икономиката, бизнеса и ИТ, притежават критично мислене, способни са бързо да се адаптират към променящата се икономическа обстановка и са готови да прилагат иновативни технологии и решения, за да подобрят функционирането на съвременните компании, така че да бъдат конкурентноспособни и устойчиви в ерата на дигиталната трансформация на бизнеса и все по-голямата глобализация на пазара.