fbpx
Новини

Още специалисти се присъединяват към първата ERP магистратура в България

Първата ERP магистратура в България продължава да обогатява стойността на учебния процес за студентите, привличайки все повече утвърдени специалисти сред преподавателите. Магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“ залага силно идеята на западния модел на преподаване, като от студентите се изискват решаването на реални бизнес казуси и участие в ролеви игри, а по време на обучението си те се срещат с експерти от бранша, от които научават най-актуалните тенденции при ERP системите и получават ноу-хау от лидерите в сектора.

Новите лектори, които ще обучават студентите са представители на ФТС България, част от ФТС Груп – водещ доставчик и внедрител на системи за управление на бизнеса (ERP/ CRM/ECM/ BI решения) в Централна и Източна Европа. По време на курса „Счетоводни и финансови модули в ERP” студентите получават знания и умения, които са адекватни на съвременните тенденции в развитието на бизнес софтуера. Това ще им даде възможност да се реализират по-лесно на пазара на труда и ще ги направи по-конкурентни в големите компании, използващи ERP системи.

Сред преподавателите в магистърската програма са и специалисти от SAP, Oracle Academy, ERP.BG, Balkan Services, BG Business Solutions, SBS, Team Vision, Tame Chaos Consultanrs, NearSoft Europe и други, които се обединяват, за да осигурят качествено обучение на консултанти в сферата на бизнес софтуера. Лекторите са представители на някои от най-успешните компании в сектора в България, както и консултанти от водещи международни компании, които запознават студентите с най-новото от все по-бързо набиращата скорост дигитална трансформация на бизнеса.

Магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“, реализирана от ERP Academy в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е първата по рода си в България, която подготвя изключително търсените и ценени консултанти по бизнес софтуер. С нея студентите се реализират не като програмисти, а като специалисти по внедряване, продажба и поддръжка на висок клас решения за управление на бизнеса – професии, които стават все по-търсени в световен мащаб. Програмата е с икономическа насоченост, но се фокусира върху това как информационните технологии помагат за укрепването на модерни предприятия, които се стремят да постигнат своите стратегически приоритети чрез използването на нови технологии.


ЦЕЛИ НА КУРСА

Основна цел на учебната дисциплина е студентите да получат знания и да изградят умения за работа със счетоводните и финансови модули на Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition. Друга цел е да се насочи вниманието на студентите към съвременните софтуерни решения за управление на бизнеса.

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Общо представяне на Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition
 • Организация на основните финансови данни
 • Счетоводни настройки – модули Покупки, Склад и Разчети с доставчици
 • Осчетоводяване на покупни фактури
 • Счетоводни настройки – модули Продажби, Склад и Разчети с клиенти
 • Осчетоводяване на продажни фактури
 • ДДС настройки и отчети
 • Плащания към доставчици
 • Банкови извлечения и каси
 • Дълготрайни активи
 • Финансови отчети с Management Reporter

ПОЛЗИ

В резултат от обучението по дисциплината „Счетоводни и финансови модули в ERP” студентите получават знания и умения, които са адекватни на съвременните тенденции в развитието на бизнес софтуера. Това ще им даде възможност да се реализират по-лесно на пазара на труда и ще ги направи по-конкурентни в големите компании, използващи ERP системи.

ЛЕКТОРИ

Искра Тодорова е старши консултант ERP системи в ФТС България.  Системен архитект e за Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics AX).  Има над 10 години опит в проектирането и внедряването на системи за управление на бизнеса.  Участвала е в разнообразни проекти на внедряване в компании от различни индустрии – телекомуникации и информационните технологии, услуги за финансовия сектор, дистрибуция и търговия с бързо оборотни стоки. Специализира в областта на счетоводство, финанси и бюджетиране. Натрупала е богат опит и експертиза в международни проекти и внедрявания на ERP решения за холдингови структури

Ивайло Петров е експерт в областта на анализ на данни, реинженеринг на бизнес процеси и внедряване на системи за управление на бизнеса от висок клас. Има повече от 8 години опит по локални и международни проекти в компании от различни индустрии – производство, проекти, услуги, дистрибуция, транспорт и логистика. В ФТС България е старши бизнес консултант информационни технологии за направление Финанси и счетоводство в Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics AX).

Костадин Костадинов става част от екипа на ФТС България преди повече от 5 години. Консултант е за направление Финанси и Счетоводство за системата  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (преди Dynamics AX).  В професионалната си практика е участвал в проекти с различен мащаб и в различни индустрии – като например – ритейл, финансови услуги,  печатарска дейност, холдингови структури.