fbpx
Статии

Предизвикателствата на ERP интеграцията

Основната цел при внедряване и интеграция на една ERP система в дадена компания е да автоматизира бизнес процесите, за да ги направи по-ефективни.

В дигиталната ера за бизнеса е от изключително значение да открие ERP системата, която е подходящ „гръбнак“ на всички информационни потребности – сега и в бъдеще. Необходимо е тя  да обхваща добре управлението на ресурсите и да бъде изградена като платформа, върху която да се надгражда постепенно цялата информационна схема.

Това, което трябва да знаем:

Необходимо е време

Внедряването и интеграцията на ERP системата в цялостната дейност на компаниите често отнема много време, тъй като изисква както сериозно изчистване на бизнес моделите, така и пълно детайлизиране на потоците от информация. Именно поради тези изисквания внедряването и интеграцията на такава система има благотворно влияние върху организацията като цяло.

Съществува риск от провал

Както при всяко бизнес начинание, риск съществува. Възможно е внедряването да не протече така, както е планирано. Освен добри специалисти, които внедряват ERP системата,  успешното внедряване и интеграция зависи и от готовността на служителите в компанията да окажат нужната помощ и съдействие при настройката на бизнес процесите и да отделят нужното време и ресурси, които биха били необходими. Внедряването не зависи единствено и изцяло от бизнес консултантите,  успехът е функция на усилията на двете страни.

Начинът на работа се променя

ERP системите носят ползи за бизнеса – неоспорим факт! Те разширяват възможностите на организацията, повишават ефективността, подобряват решенията и създават конкурентни предимства. За да се случи всичко това обаче има едно много важно условие – системата да се използва пълноценно от всички равнища в организацията.

Но тук е и един от големите проблеми – често ръководните кадри в отделните звена не могат да оценят подобаващо нуждата от подобна система и нямат необходимата подготовка за да възприемат подобно ниво на цялостна интеграция на фирмените данни. Преди внедряването на ERP система е добре ръководните кадри от всички звена да преминат курс на обучение, който ще им даде много по-точна представа за ползите, какво трябва и какво не трябва да очакват от подобна система.

ERP системите имат обща централна методология. Това е изключително важно при процеса на подготвяне на кадрите за обслужване на подобен род системи. Именно поради тази причина екипът на образователната организация ERP Academy и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) създадоха първата магистърска програма в България, която разглежда цялостната методология на системите от клас ERP. „Бизнес софтуер и ERP решения“ е програма, която използва най-доброто от световните практики за обучение по отделните модули, съчетавайки опита на експерти от бизнеса и академичните среди. Тя е изключително подходяща както за служители и мениджъри на средни и големи компании, така и за стартиращи предприемачи и собственици на малък бизнес, които искат да подобрят знанията и уменията си за използване на вече внедрена система или такива, на които предстои внедряване на такъв тип бизнес софтуерно решение.