fbpx
Новини

Пътят към Business Intelligence образованието минава през бизнеса

По-качествено и ефективно висшето образование у нас – тази мисия може да бъде възможна, ако бизнесът вземе активно участие в нея. Това е максимата, която Balkan Services следва. Повече от 8 години компанията участва в образователния процес на редица водещи университети в България, обогатява практическите знания на студентите и подпомага както тяхната бъдеща реализация, така и нуждата на бизнеса от квалифицирани кадри.

За осъществяването на тази цел Balkan Services си партнира с някои от най-реномираните университети у нас, сред които Софийския университет, Техническия университет, Американския университет, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), Лесотехническия университет, където представя пред студентите реални казуси от практиката и развива практическите им умения. От есента на 2015 г. компанията е и партньор в новата магистърска програма „Бизнес анализ и ERP решения“, реализирана съвместно с ERP Academy и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), където води цялостен курс по Business Intelligence. В началото на 2016 г. консултанти от компанията гостуваха като лектори и в Софтуерния университет (СофтУни), за да запознаят студентите с BI решенията и възможностите за развитие в сферата.

„Радвам се, че българска ИТ компания се включва активно в образователния процес на бъдещите специалисти. Вярвам, че студентите трябва да получат шанса да се учат от най-добрите професионалисти, а що се отнася до Business Intelligence, Balkan Services е моята първа асоциация с професионализъм“, сподели Наталия Футекова, основател на ERP Academy и преподавател в УНСС.

„Целта ни е да споделяме най-ценното, което имаме – нашето знание и да запознаваме студентите с успешни практики и възможности, за да ги мотивираме да бъдат по-амбициозни и проактивни по отношение на професионалното си развитие“, това каза Бояна Ликоманова, Ръководител Business Intelligence отдел в Balkan Services. Тя добавя още, че компанията е приела образованието на бъдещите ИТ специалисти като кауза, но идеята всъщност идва от нуждата да бъдат обучени собствени кадри, и че в Balkan Services вече има стартирали младежи, направо от студентската скамейка.

Засиленият интерес към BI софтуера се появява в отговор на нуждите на динамично развиващия се пазар. Според специалистите от Balkan Services, у нас има нужда от по-добро разбиране на технологията, и страна на разработчиците, и от страна на бизнес потребителите. Важно е да се знае, че материята комбинира знания и умения както от бизнес и икономическа страна, така и от технологична.

За да отговори напълно на очакванията на бизнеса, няколко пъти годишно компанията организира и собствени специализирани курсове, предназначени както за висши мениджъри, така и за анализатори и потребители на BI софтуера. Курсовете могат да бъдат за непрофесионалисти, за напреднали, да са индивидуални, групови или за цели екипи.