fbpx
Новини

Още един лектор с международен опит става част от първата магистърска програма по ERP

Доц. д-р Теодора Лазарова е сред новите лектори, които ще обучават студентите в единствената по рода си в България магистърска програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“, създадена от ERP Academy в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Иновативната програма е една от малкото в Европа с фокус върху ERP системите, в която студентите имат възможност да учат от водещи експерти от бизнеса, както и да работят по казуси с различни решения от клас ERP.

Доц. д-р Теодора Лазарова ще води интерактивния курс „Управление на човешките ресурси в IT компании“, по време на който се разглежда универсалната същност на процеса по набиране и подбор на кадрите, оценяване, възнаграждение, обучение, неговата вътрешна логика и елементи, както и основните методи и техники, свързани с неговото изготвяне, оценка и изпълнение.

„Управлението на човешките ресурси представлява приложение на знания, опит, инструменти и техники към управлението на най-ценния ресурс на организациите – човешкият. То се осъществява чрез формализиране и използване на нови методи и техники, използвайки съвременни програмни продукти, както и интеграция на теоретичните и практически проблеми на управление на човешките ресурси и представянето на част от тях през призмата на интернет технологиите. Основна задача на курса, който водя е да бъдат представени пред студентите основни практики, процедури и начини на управление на човешките ресурси на организациите, за да могат те да израснат, да затвърдят своите успехи и да са конкурентноспособни“, коментира доц. д-р Теодора Лазарова.

Доц. Лазарова участва и подкрепя активно различни социални инициативи. Кариерата й стартира като доброволец в ООН. Подпомага изграждането и разширяването на клубната мрежа на асоциация „Дебати“ и е ментор във фондацията за жените “Cherie Blair”. През 2018г. става съосновател и член на УС на Асоциацията за технологично образование и иновации. Професионалният й бизнес опит включва различни ескпертни позиции в Юробанк И Eф Джи България, Търговска банка АД и Blackboard. Няколко години е част от екипа на NaXex Technological Development с основен фокус върху подбора на служители и провеждане на обучения, както и глобален мениджър “Човешки ресурси” в международната маркетингова компания Blue Bear Technologies. Понастоящем е мениджър Човешки ресурси в Американската компания Montway.

Теодора Лазарова завършва бакалавърска степен по Психология в СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава две магистърски степени по Организационно поведение и консултиране на организацията и по Стопанско управление в същия университет. Защитава успешно дисертационен труд, изследващ връзката между лидерските стилове, организационния климат и екипната работа в Института за изследване на населението и човека към БАН. През 2018 година придобива и академичната длъжност „доцент“ във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) с монографичния си труд „Иновативно управление на човешките ресурси“.

Доц. д-р Теодора Лазарова има 13 години професионален и повече от 9 години академичен опит. Дисциплините, по които преподава във Висше училище по застраховане и финанси, в University of Sheffield, НБУ, УНСС, НСА, както и в Колежа по мениджмънт „Адам Смит“ са в областта на управлението на човешки ресурси, лидерството и бизнес психологията. От 2015 година е сертифициран академичен консултант на Blackboard за България. Лектор е по програмата за изграждане на административен капацитет, провежда и обучения на множество общини и държавни институции. Участвала е в десетки международни конференции в България, Сърбия, Англия и други.