fbpx
Статии

Защо мениджърите се противопоставят на дигиталната трансформация?

Може би си задавате въпроса защо мениджърите често се съпротивляват на идеята за дигитална трансформация и промяната, която неизбежно идва с нея. Отговорът се крие най-вече във факта, че те имат заблуди за процесите свързани с това, но също така е вярно, че тази идея събужда и някои страхове в тях.

Мениджърите се противопоставят на промяната основно, защото това ги кара да поставят под въпрос стойността, която носят за компанията.

Една от промените, на които мениджърите се противопоставят е внедряването на ERP система. Новият софтуер често означава промени в познатите работни процеси, както и промяна на ролите и отговорностите. Обичайно е мениджърите да се противопоставят на тези промени, особено ако причините за тях не са ясни от самото начало. Нека видим защо.

Отрицателно въздействие върху ролята на мениджъра

Една ERP система не може да замени работата на служителите в компанията. Тя обаче прави дейностите по-лесни и по-ефективни. Често това предизвиква притеснение в мениджърите, защото остават с усещането, че важността на тяхната роля намалява и те вече не са толкова необходими.

Мениджърите не са запознати с предстоящите промени

Понякога решението за избор и внедряване на ERP системи се взема от собствениците на компаниите. Тази практика не е правилна, защото именно мениджърите на по-ниско ниво ще работят пряко със системата. Когато те са изключени от процеса, не успяват да видят ползите и да се запознаят с предстоящите промени, често отказват да подкрепят проекта.

Това може да доведе до липса на съответствие при внедряването на ERP система, тъй като мениджърите са тези, които познават най-добре текущите процеси. Без тяхното участие на ниво проект е вероятно да има сериозни разминавания и много от ключовите проблеми да не бъдат решени.

Ангажиментите са много, а сроковете са кратки

Внедряването на ERP система отнема няколко месеца, по време на които се работи активно на ниво реинженеринг и имплементация на процеси в системата, както и обучение на крайните потребители. Това увеличава ежедневните ангажименти на заетите с проекта.

Ако мениджърите в компаниите отпреди това имат много натоварен график, допълнителните ангажименти около проекта по внедряване на ERP система създават още напрежение и често не водят до очакваното удовлетворение от бъдещите ползи.

Страх от провал

Мениджърите отговарят за воденето на екипи и знаят, че са наблюдавани както от служителите, така и от ръководствата на компаниите. Голяма промяна, каквато е внедряването на софтуер от клас ERP ги кара да се запитат дали имат необходимите умения да се справят с управлението на работните процеси, които вече протичат по нов начин.

Как да управлявате съпротивата на мениджърите?

Да знаете защо вашите мениджъри се противопоставят на промяната е само една част от пъзела. Представяме ви няколко важни инициативи, които компаниите могат да предприемат, за да  управляват проактивно  тази съпротива.

Ангажирайте мениджърите в планирането на проекти

От самото начало се уверете, че мениджърите участват активно в проекта. Мениджърите са експерти  в съответните отдели и отношението към тях като такива може да ги превърне в активнииносители на промяната, която ще доведе до по-добри бизнес резултати.

Анализ на заинтересованите страни

Тази стъпка ще определи кой ще бъде засегнат от внедряването на ERP системата. Анализът ще помогне да се знае нивото на участие на всяка заинтересована страна и ще определи количеството обучение, което ще им е необходимо.

На този етап ще бъдат анализирани възприетите предимства и недостатъци, длъжностите и отговорностите на всеки участник след преструктурирането на организацията. За да се даде възможност на заинтересованите страни да бъдат част от промяната, е необходима оценка на нивото на участие на всеки. Резултатите от анализа на заинтересованите страни се използват за идентифициране на изискванията за обучение.

Осигурете ресурси за обучение

Обучението изисква инвестиция на време, пари и усилия, но резултатите си заслужават, защото ще помогнат на мениджърите да разберат своите роли и съответно да намалят тяхната съпротива срещу промяната. Обучението ще осигури знанията за основите на софтуера и за всички негови предимства. За това е необходимо обучение в цялата организация – от мениджмънт до изпълнителни екипи и крайни потребители.

Фокусирайте се върху ясната комуникация

Комуникацията е важна, защото хората не могат да приемат това, което не разбират. Ранната, искрена и прогресивна комуникация много преди внедряването на ERP системата трябва да обясни необходимостта от промяна.

Мениджърите трябва да бъдат запознати с причините за приемането на новата ERP система и как тя ще помогне на организацията. От съществено значение е те да бъдат обучени относно характеристиките й и това как тя ще им бъде от полза.