fbpx
Новини

Курс “Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP)“

Курсът “Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP)“ е фокусиран върху ERP (Enterprise Resource Planning) системите – централния елемент от всяка съвременна корпоративна инфраструктура. Той обхваща всички аспекти от продажбата, внедряването и развитието на този тип софтуерни системи, със силен акцент върху принципите, организацията и методологията.

Процесът на обучение има силна практическа насоченост и се осъществява с участието на водещи компании от бранша, а лектори са някои от най-опитните специалисти в областта у нас. В него са представени четири от водещите ERP системи – Microsoft Dynamics NAV (Navision), SAP ERP, ORACLE ERP и българската EnterpriseOne® ERP. Залегналите в курса практически упражнения конкретизират и затвърждават теоретичните познания и позволяват придобиването на практически умения за работа с някои от най-разпространените ERP системи.

Курсът обръща внимание на най-модерните аспекти от развитието на ERP системите, включително тяхната интеграция с комуникационната инфраструктура, мобилността, създаването на екосистеми за изработка на приложения за тях и други.

Какво е ERP система?

ERP системите са ключовия елемент от всяка модерна корпоративна инфраструктура. Те са възникнали с фокус върху производствените предприятия, но днес се използват също и в търговските и дистрибуторски фирми, банките и финансовите организации, телекомуникациите и много други икономически сектори. Най-често представляват мащабни решения, чиято цена може да варира от трицифрена сума месечно (при SaaS модела), до стотици хиляди и дори милиони лева.

ERP системата обединява всички останали ИТ компоненти в една компания, включително телекомуникационното решения, CRM (Customer Relationship Management) системата, онлайн магазина и други. ERP заема централно място при дефинирането и управлението на бизнес процесите, управлението на корпоративните ресурси, доставките, продажбите, маркетинговите кампании, финансите и счетоводството, както и човешките ресурси. Тя е своеобразен връх на пирамидата и няма нужда от ъпгрейдване до по-висок клас софтуер.

ERP системата често е най-мащабното софтуерно решение, работещо в една компания и управлява в цялост всички процеси и ресурси в нея. Тя позволява случващото се във всеки един отдел да генерира автоматично различни събития в останалите подразделения. Например при извършване на покупка в магазина на една компания в София, това води до създаването на съответните документи в счетоводния отдел, както и до генерирането на поръчка във фабриката в Пловдив. Този централизиран подход променя изцяло функционирането на една компания, повишавайки нейната ефективност и спестявайки значителни средства и ресурси.

Какво ще ви даде курсът по ERP?

Завършилите курса по ERP системи са подготвени да работят както в компании за разработка и внедряване на такива решения, така и в предприятия, на които предстои внедряването на ERP или вече има такова. Курсът е подходящ също за мениджъри и собственици на предприятия, които искат да се запознаят по-добре с този ключов компонент от фирмената информационна инфраструктура.

В България системи от клас ERP използват едва 5-15% от фирмите, което показва, че секторът тепърва ще се развива още по-динамично и наученото в този курс ще бъде от полза на курсистите дълги години. В световен мащаб браншът също се развива с бързи темпове, което означава, че студентите ще могат да се реализират и в чужбина.

В курса по ERP системи ще бъде отделено време и на тяхната обща идеология, описана още през 60-те години на миналия век. Ще бъде представено нейното развитие във времето както и запазването на обща централна методология на работа във всички ERP системи.

ERP системата е насочена към висшия и средния мениджмънт на една фирма и за да е полезна информацията, която тя генерира трябва да бъде разбрана от този, който я използва. Колко „проста“ и „сложна“ е една информация до голяма степен зависи от мениджъра, който я разчита. ERP системите генерират голямо количество информация, което носи стойност за този, който я използва и му дава възможност за контрол. Това от своя страна улеснява всички процеси – производство, репортинг, CRM, управление на логистиката и цялостното логистично звено, планиране, прогнозиране на продажбите, финансово управление и други.

За да бъде използвана информацията, която генерира ERP системата по най-добрия начин за управлението на съответната фирма, е необходимо всеки консултант да има добро ниво на обща култура в бизнеса, така че да може да разговаря с финансов директор, производствен директор, търговски директор, главен технолог, главен счетоводител и други специалисти от компанията.

„Най-важното, което студентите трябва да придобият като знание е как да си изберат такава система, какво прави софтуера ERP и какво го отличава от тези, които не са. След това те ще успеят чисто практически да се докоснат до този клас системи, да видят колко сложен е този софтуер, колко много логически зависимости присъстват вътре, за да успее да се случи една обикновена продажба“, разказва х.пр. Димитър Димитров, който води практическата част от занятията.

Внедряване на ERP система

Мащабът на ERP системите, тяхната всеобхватност и важното значение, което имат за компанията определят и сложността на проектите за внедряване на такива решения. Обикновено този тип проекти отнемат седмици или месеци, обхващат всички отдели в предприятието и са предхождани от много добро планиране и детайлизиране на бизнес процесите, участниците в тях и потоците от информация.

В рамките на курса “Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP)“ участниците ще се запознаят с много от подводните камъни при внедряването на такива решения. Често те са свързани с липса на ангажираност от страна на ръководството, вътрешна съпротива на екипа или отделни звена, които не могат да оценят предимствата на новата система, както и неотчитане на спецификите на бизнеса.

Практически упражнения

По време на упражненията студентите ще се докоснат до инструментите, с които се прави така наречената имплементация на този род системи. Те ще работят с EnterpriseOne®, която е една от най-добрите платформи от този клас, изработена от българска компания и изцяло съобразена с българското законодателство и стандарти. Ще изграждат бизнес модели, ще формират документни потоци, ще затварят логически цикли, за да може след направените настройки да се разреши самият бизнес казус, който ще бъде възложен. Всичко това ще доведе до появата на справки и отчети, които дават тези системи, което е най-полезното за една фирма, защото предоставя инструмент за контрол и информация, предназначени както за мениджъри, така и за ERP консултанти.

След магистратурата студентите се очаква да познават много добре ERP системите, да знаят какво да търсят и кое е важното в избора на такъв вид софтуер, като по време на лекционните курсове ще се запознаят до голяма степен с водещите системи в световен мащаб. По време на занятията ще присъстват гост-лектори, които ще представят системите, техните тенденции за развитие и какво ги очаква в близко или не толкова близко бъдеще.