fbpx
Статии

Какво трябва да знаете преди да внедрите ERP система

Статията е писана по материали от solutionsreview.com

Преди да преминете към избор на ERP система е важно да вземете решение дали всъщност ви е необходима такава. ERP системите са обширни системи и внедряването им в малка фирма не винаги е оправдано от гледна точка на усилия за внедряване от страна на самата фирма. Отделно стои и въпросът с оправданост на инвестицията.

Въпреки това, след един определен етап от развитието си, всяка фирма се нуждае от ERP система. В природата на самата ERP системите е изпълнението на всяка дейност да се планира предварително, и то по математически модели. Често моделите са много опростени, но все пак налагат „дисциплина“, при която почти всяка дейност се планира.

Това, което трябва да знаете:

Твърде много опции

Първото предизвикателство е да изберете правилния софтуер, който е подходящ за вашите специфични бизнес нужди. Когато става въпрос за избор на ERP решение, това не е универсален подход. Всеки бизнес или организация е уникален, следователно софтуерът трябва да може да изпълни техните индивидуални и специфични изисквания.

Един от начините да преодолеете това предизвикателство е да установите, дефинирате и разберете уникалните бизнес процеси на вашата компания. След като тези бизнес процеси са определени и разбрани, можете да започнете да търсите ERP решения, които отговарят на вашите специфични изисквания. Създаването на списък с въпроси, които доставчикът на ERP да отговори предварително ще ви помогне да изберете и правилното решение – това дава на продавача по-добро разбиране за това какво търсите в ERP и възможностите, от които се нуждаете, за да управлявате бизнеса си.

Технически въпроси

Следващото предизвикателство е да се съчетаят всички технически изисквания към новия ERP софтуер и да се избере най-добрият начин на доставка, за да се свържат двете.

За да се справите с това предизвикателство, разработете план на проекта, който обхваща всяка стъпка от процеса на изпълнение. Планът на проекта определя график за всичко – от хардуерните изисквания, управлението на ресурсите, преобразуването на данни и въвеждането на данни до валидиране на мрежата. Създаването на проектен план е добро решение, защото действа като пътна карта за изпълнение, която обхваща стъпките за преминаване през фазата на проектиране на ERP системата.

Контрол на качеството на данните

Двете най-често срещани предизвикателства, пред които е изправена една организация при въвеждането на нова ERP система, заменят наследените данни и консолидират отделни решения. Първо, бизнесът трябва да реши какъв тип данни трябва да се събират за операциите и бизнес процесите. Втората стъпка е бизнесът да изчисти всички неточни и/или дублирани набори от данни в предишната система.

Уверете се, че имате някой, независимо дали той е доставчик или ИТ специалист, който ще ви води през този процес и ще картографира миграцията на новите прецизирани данни към новия файлов формат на ERP системата.

Предизвикателства пред бизнес трансформацията

За компании, които са имали същия бизнес модел и ежедневни процеси от години, трансформацията на бизнеса представлява истинско предизвикателство. Това обаче е важен етап, който да предостави на новите потребители визуално представяне на стъпките за изпълнение и предложения краен резултат от новата система.

По този начин можете да получите представа за бизнеса като цяло, така че вземащите решения да могат да определят, наблюдават и определят работните нива във финансово отношение, както и ключовите показатели за изпълнение (KPI) на хората, бизнес стратегията и дейностите. Намерете подход, който да гарантира, че всеки потребител разбира точно как ще бъде засегната неговата работа, как ще се възползва от промяната и как ще бъде обучен, за да премине цялата работа лесно към новата ERP система.

Желание за адаптиране

Последното предизвикателство за успешното внедряване на ERP зависи от потребителите и желанието им да се адаптират към новата система и процеси. Понякога може да е трудно да промените фирмената култура или да промените начина на правене на нещата, така че е важно ERP системата да се управлява отгоре надолу. Мениджърите и изпълнителните директори трябва да бъдат информирани и да участват в работата със системата, така че техните служители да следват този пример.

За да се справите с това последно предизвикателство е необходимо да обясните внимателно на служителите какво са ERP системите и какви са ползите от тяхното внедряване. Екипът на ERP Academy и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) създадоха магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“, която е силно практически ориентирана, но проследява в детайли и методологията, която стои зад такъв тип решения за управление на бизнеса. Нейната цел е да обучава кадри, готови да отговорят на изискванията на новата и все по-динамична икономическа среда. По време на следването си студентите получават знания както от експерти в бранша, които притежават богат практически опит и знания, усвоени в реална бизнес среда, така и от утвърдени академици с дългогодишен стаж в образованието. Студентите се запознават с методологията на различните платформи за управление на бизнеса, получават възможност да се докоснат до върхови технологии и ноу-хау за тяхното практическо управление и прилагане в реална среда.

Магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“ е  подходяща за служители на всички нива, които работят или имат интерес да работят с ERP система или друг тип бизнес софтуер, служители и мениджъри в средни и големи компании, стартиращи предприемачи и собственици на малък бизнес, на които предстои внедряване на такъв тип решения.

Приемът за магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“ е целогодишно отворен. Научете повече ТУК>>