fbpx
Новини

ITC Consult стават част от преподавателите в първата магистратура по бизнес софтуер и ERP

Първата ERP магистратура в България продължава да обогатява стойността на учебния процес за студентите, привличайки все повече утвърдени специалисти сред преподавателите. Магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“ прилага най-добрите световни практики на обучение, като от студентите се изискват решаването на реални бизнес казуси и участие в ролеви игри, а по време на обучението си те се срещат с експерти от бранша, от които научават най-актуалните тенденции при ERP системите и получават ноу-хау от лидерите в сектора.

Сред новите лектори, които ще обучават студентите са представители на ITC Consult – първата изцяло консултантска ИТ фирма в Пловдив, която стартира преди повече от 13 години с цел да бъде мост между нуждите на клиента и доставчиците на информационни технологии. Oт самото си създаване компанията е фокусирана върху оптимизирането на ефективността на информационните структури и повишаване на възвращаемостта от инвестициите в ИТ.

„Създадохме ERP Academy преди повече от 4 години, стартирайки с един много важен за нас проект – първата магистратура, фокусирана върху бизнес софтуера и системите от клас ERP. В магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“ събрахме водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния ERP бранш, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие. С всяка следваща година към нас се присъединяват все повече компании и експерти, които искат да допринесат със своите знания и опит, което ние отчитаме като много положително развитие“, коментира доц. д-р Наталия Футекова – основател на ERP Academy и ръководител на магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“.

Представителите на ITC Consult ще водят лекции и упражнения по време на специализирания курс „Запознаване със системи за управление ресурсите на предприятието“. Той е фокусиран върху ERP (Enterprise Resource Planning) системите – централния елемент от всяка съвременна корпоративна инфраструктура. Курсът обхваща всички аспекти от продажбата, внедряването и развитието на този тип софтуерни системи, със силен акцент върху принципите, организацията, методологията, както и превръщането им в платформи и цялостни екосистеми.

„Бизнес софтуер и ERP решения“ е иновативна магистърска програма, създадена от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство с ERP Academy. Бизнес магистърската програма е силно практически ориентирана и се появява като отговор на нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда, които имат знания в областта на икономиката, бизнеса и ИТ, притежават критично мислене, способни са бързо да се адаптират към променящата се икономическа обстановка и са готови да прилагат иновативни технологии и решения, за да подобрят функционирането на съвременните компании, така че да бъдат конкурентноспособни и устойчиви в ерата на дигиталната трансформация на бизнеса, все по-голямата глобализация на пазара и прехода към Индустрия 4.0.