fbpx
Новини

ERP магистратура: Последните тенденции в бизнес софтуера от водещи експерти в бранша

Първата магистърска програма по бизнес софтуер от клас ERP стартира подбор на студенти с амбиция за развитие в перспективния бранш, който отваря света към необятния  хоризонт на дигиталната трансформация и всички промени, настъпващи в бизнеса днес. Темата става все по-актуална, липсата на кадри с експертиза в сферата – също. Именно това е причината доц. д-р Наталия Футекова и колегите й от ERP компаниите в България да открият партньор в лицето на Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), с който да реализират иновативна магистърска програма, която съчетава най-доброто от практическата и академичната област, давайки на студентите възможност да получат съвременно обучение по актуални теми, които ги превръщат в ключови кадри за икономиката не само днес, но и в бъдеще.

Доц. д-р Наталия Футекова има двадесетгодишен опит като управляващ съдружник на софтуерна компания, която създава и внедрява собствена ERP система, както и над десетгодишен опит като преподавател в държавни и частни университети. Тя е член на управителния съвет на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), работила е в сътрудничество и с Българската академия на науките (БАН) в разработването на иновативни технологии в информационните системи.  Автор е на десетки доклади и публикации за международни научни конференции, засягащи области като икономика на съобщенията, развитие на малките и средни предприятия, системи за управление на бизнеса, внедряване на стандарти за качество, конкурентоспособност, мобилни и онлайн технологии за бизнеса, оптимизиране на бизнес процесите, информационна сигурност, управление на ресурсите в публичния сектор и други.

„Аз имам възможност да погледна двете страни на една монета – като управляващ съдружник на софтуерна компания и като преподавател. Компаниите от нашия бранш имат нужда от кадри и какво по-хубаво от това ние самите да ги обучаваме? Същността на програмата е първо студентите да се запознаят с бизнес софтуерите и решенията от клас ERP. Ключов фактор тук е, че те се учат на различни  системи – разглеждат се SAP, Oracle, български ERP системи, както и BI, CRM и много други различни модули и подсистеми. За мен лично е много важно това, че програмата не е брандирана с една система, което дава по-широк общ поглед. Най-голямата уникалност при магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“ е, че бизнеса преподава в нея – студентите имат възможност да се срещнат с мениджърския екип, който управлява компаниите и реализира мащабни проекти, дори и със създателите на самите системи“,  разказва за програмата доц. д-р Наталия Футекова.

Магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“ е единствената специализирана програма в България и една от малкото в Европа, предлагаща обучение и дълбок поглед върху едни от най-популярните ERP платформи и решения от висок клас, като студентите имат възможност да се срещнат със специалисти от компании като SAP, Oracle, ERP.BG, Balkan Services, Team Vision, Tame Chaos Consultants, NearSoft Europe, FTS Bulgaria и други. Програмата се осъществява по идея на ERP Academy и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) с ръководител доц. д-р Наталия Футекова.

ERP Academy е иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и ИТ. По време на обучението се залага силно идеята на западния модел на преподаване, като от студентите се изискват решаването на реални бизнес казуси и участие в ролеви игри. Програмата включва обучение по някои от най-перспективните сфери на бизнес софтуера като системите от клас ERP, CRM, BPM (Business Process Management), бизнес анализите и управлението на големи масиви от данни, бизнес комуникациите, защита на личните данни и други.