fbpx
Новини

Лектори от ERP Academy ще вземат участие в международна кръгла маса на тема „Дигитална трансформация на бизнеса”

На 24 септември ще се проведе Международна научно-практическа кръгла маса на тема „Дигитална трансформация на бизнеса”, организирана от Стопнаска академия „Д. А. Ценов“ по повод 55-тата годишнина от създаването на катедра „Бизнес информатика“.

Основната цел на кръглата маса е да се обсъдят въпроси, свързани със световните тенденции в развитието на информационните и интернет технологиите, които водят до така наречената дигитална трансформация на бизнеса. Форумът ще даде поле за изява на учени от цял свят и ще се осигури обмен и генериране на нови идеи в областта на дигитализацията, цифровата икономика, информационните и интернет технологии, електронния бизнес, електронното обучение и други.

Образователната организация ERP Academy ще вземе участие в международната кръгла маса „Дигитална трансформация на бизнеса“ с двама лектори – доц. д-р Наталия Футекова, основател на академията, преподавател и управляващ партньор в софтуерната компания ERP.BG и Стефан Николов – лектор в магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“ и управляващ партньор на ITC Consult. Те ще представят теми в областта на бизнес софтуера от клас ERP, CRM и BI, както и важността на развитието на образованието в този сектор.

Партньори на Международната научно-практическа кръгла маса на тема „Дигитална трансформация на бизнеса” са Финансов университет при правителството на Руската федерация, Висша школа по икономика, Южен федерален университет, Молдовска икономическа академия, Университет „Валахия“, Познански университет по икономика и бизнес, Гродненски държавен университет „Янки Купала“, Гомелски държавен университет „Ф. Скорпины“, Черкански национален университет „Богдан Ймельницки“, УНСС, Икономически университет – Варна, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и софтуерната компания ERP.BG.

Участието в кръглата маса е онлайн, посредством презентация. При желание на участниците да публикуват своите разработки, могат да ги представят на конференцията, посветена на 85-ата годишнина от създаването на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов.