fbpx
Новини

Eксперт по защита на данните в ЕС е сред новите лектори в ERP Academy

Димо Господинов – експерт по защита на данните в ЕС е сред новите лектори в магистърската програма “Бизнес софтуер и ERP платформи”. Той ще води специализирания курс “Икономически аспекти на сигурността на информацията (General Data Protection Regulation)”.

Димо Господинов е адвокат в София, основател и управляващ съдружник в Адвокатско дружество “Господинов и Генчев” (GGlaw). Той е сертифициран експерт по защита на данните в ЕС (CIPP/E) и управление на системи за защита на данните (CIPM), Fellow of Information Privacy (FIP) към Международната асоциация на професионалистите в областта на личните данни (IAPP), както и международен сътрудник към Американската адвокатска колегия.

“За мен е удоволствие да се включа в лекторския състав на ERP Academy, с което да допринеса със знанията и уменията си за успеха на бизнеса. Подготвените кадри, с познания, опит и самочувствие са от ключово значение в динамичната и все по-конкурентна бизнес среда”, казва Димо Господинов.

Курсът “Икономически аспекти на сигурността на информацията (General Data Protection Regulation)”, който ще бъде воден от доц. д-р Антон Герунов и Димо Господинов разглежда основните етапи в организационната трансформация, които показват необходимите стъпки и процеси за успешно дефиниране и управление на промяната в процеса на подобряване управлението на лични данни. Те задават общата рамка на организационните инициативи, като с това подпомагат управленския процес и могат да доведат до повишена ефективност на трансформацията към новия режим на управление на личните данни.

Курсът дава знания още за моделиране и редизайн на бизнес процеси, показвайки конкретни инструменти и примери за моделиране на процесите по защита на данните с цел постигане на висока ефективност и ефикасност при ниски разходи за извършването им. Не на последно място са засегнати технологични принципи и функционалности на IT системите, които описват технологичните измерения на процеса по управление на личните данни, като акцентират върху избора на оптимални технологични решения от гледна точка на бизнес изискванията, съществуващата IT архитектура и финансовите ограничения.

Курсът “Икономически аспекти на сигурността на информацията (General Data Protection Regulation)” е част от единствената по рода си магистърска програма “Бизнес софтуер и ERP платформи”, създадена от ERP Academy в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Специалисти от SAP, Oracle Academy, ERP.BG, Balkan Services, Team Vision, NearSoft Europe и други се обединяват в магистърската програма, за да осигурят качествено обучение на консултанти в сферата на бизнес софтуера, които са едни от най-търсените кадри в страната и чужбина. Сред преподавателите в ERP магистратурата са представители на някои от най-успешните компании в сектора в България, както и консултанти от водещи международни компании, които запознават студентите с най-новото от все по-бързо набиращата скорост дигитална трансформация на бизнеса.