fbpx
Новини

Курс по BI (Business Intelligence)

Днес всеки бъдещ мениджър трябва да разбира от данни и да притежава добри аналитични способности. Широкото навлизане на Business Intelligence системите изисква познаване на техните възможности. В Business Intelligence курса, воден от професионалисти с над 10 годишен стаж, студентите получават шанс за успешна кариера без значение дали имат намерение да работят в българска, международна компания или публичен орган.

Business Intelligence дава възможност на студентите в магистратурата „Бизнес анализ и ERP решения“ да се запознаят с реални решения за компании от различни индустрии. В сътрудничество със специалисти от водеща ИТ компания обучаващите се получават достъп до върхови технологии и ноу-хау за тяхното използване.

Придобитите знания ще помогнат на студентите да използват ефективно BI системите в ежедневната работа и да поставят изискванията си към подобни решения. Курсът е за бъдещи професионалисти, които искат да имат влияние върху оперативните решения, засягащи ежедневната дейност на компании и организации чрез предоставяне и използване на данни и анализи.


Какво е 
BI?

BI не е един определен продукт или нещо, което засяга един процес, а цялостна концепция за извличане и обработка на данни. Тези данни се извличат от транзакционни системи, консолидират се в т. нар. Datawork House и след това се правят най-различни видове анализи. В целия този процес има различни етапи. Анализират се данни в сорс (source) системи, след което следва много сложен процес, който е свързан с извличането, трансформирането, верифицирането и проверяването на данните, както и структурирането им в тип Datawork House архитектура. Първоначалният анализ на данните е изключително важен. С него се определят целите, за които ще се използва BI и информацията, която искаме да получаваме от него.

С BI имаме възможност да огледаме информацията от различен ъгъл, да правим по няколко справки едновременно, включително таблични справки и много други. Този тип системи позволяват на компаниите използването на няколко KPI (ключови показатели за ефективност), които виждаме едновременно за справкитe. Това позволява на потребителя много по-бързо и лесно да възприеме информацията. Потребителят разполага с всички необходими данни, може да създава справки сам, използва много неща и по-бързо стига до отговор на въпросите си.

BI позволява на компаниите да виждат цялостната картинка. Мениджърите могат да вземат много по-бързо решения, тъй като всичко, което е необходимо като информация е пред тях. BI е ключов фактор за успешно управление на една фирма. Софтуерът дава възможност за бързо вземане на решения, като мениджърите разчитат на информация, която е актуална точно към настоящия момент.


Какво ще ви даде курсът по 
BI?

Курсът по BI дава представа за това какъв е процеса на правене на един BI проект, какво представлява анализът и защо той е толкова важен. Теоритичната част е разглежда това как се подхожда в един BI проект, цялата комуникация с клиента по отношение на това как да дефинираме проекта, какво да търсим и как да го търсим. Тези процеси са важни както за клиентите, които ще използват BI, така и за внедрителите, защото и в двата случая е ключово да се направи качествен анализ. Разглеждат се теоритично и вече готови BI проекти – проследява се наличието на разминавания с това какво е очаквал и какво е получил клиента, кой и как ще го използва, и какъв ще бъде ефекта от внедряването на софтуера. В теоритичната част ще бъдат представени примери за това как и защо се използва BI при различните индустрии, клиенти и проекти.

В практическата част студентите имат възможност да изградят цялостни проекти с BI – зареждане на данни, връзването им в Data модел, трансформацията им и последващата направа на справки. Тази част от курса ще даде представа за това как работи една от водещите технологии, скоростта на действие и сложността на процеса по направата на точните справки.

Магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“ е създадена от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство с ERP Academy. За запитвания и кандидатстване, последвайте този адрес.