fbpx
Статии

5 ползи при внедряването на ERP система

Организациите, които не използват интегриран бизнес софтуер често изпитват затруднения при планирането и поддръжката на цялостната си дейност. Внедряването на ERP платформа несъмненно е много полезно за оптимизиране на бизнес процесите, подобряване на ефективността и конкурентноспособността на компаниите.

Нека разгледаме 5 основни ползи при внедряването на бизнес софтуер от клас ERP:

По-голяма производителност

ERP платформите помагат за ефективното контролиране на разходите, спестяват време и увеличават нивата на производство. Внедряването на ERP софтуер също подобрява производителността на мениджърите и служителите на компанията, тъй като автоматизира голяма част от повтарящите се дейности, което им позволява да се концентрират върху по-ключови елементи от работния процес.

Подобрено обслужване на клиенти

Информацията е рационализирана и централизирана, което позволява на търговските отдели да се концентрират върху поддържането на добри взаимоотношения с клиентите. Това означава, че търговецът изпраща по-точни и по-малко на брой маркетинг съобщения, а клиентите получават интересни за тях и полезни промоции, отстъпки или информация, което автоматично води до намаляване на разходите за маркетинг и по-доволни от обслужването клиенти.

Защита на личните данни

Едно от забележителните предимства на софтуера ERP е сигурността на данните. Една ERP платформа може да подобри последователността на сигурността и точността на данните, чрез вградени защитни стени и ресурси.

По-добро отчитане

ERP софтуерът помага за подобряването на отчитането, като го прави по-организирано и по-лесно. Този клас бизнес софтуер дава възможност за сравняване и анализиране на дейностите в отделите, без използване на десетки електронни таблици. Благодарение на подобрените възможности за отчитане, компаниите могат лесно да отговорят на сложни заявки за данни.

Гъвкавост

Съвременните корпоративни системи за управление на ресурсите са гъвкави, конфигурируеми и стабилни. Те могат да се погрижат за уникалните нужди на всеки бизнес. ERP системите могат да се адаптират към постоянно променящите се нужди на един нарастващ бизнес и да разпределят ресурсите по ефективен начин.

Всeки бизнес има своите уникални процеси, услуги и продукти, които го отличават от останалите. Планирането на ресурсите на предприятието или ERP, е инструмент от съществено значение не само за големите компании, но и за малките и стартиращите фирми. Тук е важно да отбележим, че ERP системите играят важна роля, когато става въпрос за организиране и обработка на финансови данни. Те също така подобряват цялостната дейност за развитие на бизнеса в дългосрочен и краткосрочен план. В допълнение към тези предимства, чрез използване на ERP софтуер компаниите могат да увеличават ефективността и да рационализират процесите, да намалят разходите и да подобрят производителността.

Внедряването на ERP система често отнема много време, тъй като изисква изчистване както на бизнес моделите, така и пълно детайлизиране на потоците от информация. Поради тези изисквания внедряването на такава система има благотворно влияние върху организацията като цяло. Но тук е и един от големите проблеми пред такова внедряване – често ръководните кадри в отделните звена не могат да оценят подобавящо нуждата от такава система и нямат необходимата подготовка за да възприемат подобно ниво на цялостна интеграция на фирмените данни. Преди внедряването на ERP система е добре ръководните кадри от всички звена да преминат курс на обучение, който ще им даде много по-точна представа за ползите, какво трябва и какво не трябва да очакват от подобна система.

Тук е важно да отбележим, че всички ERP системи имат обща идеология. Тази идеология е конкретна методология на работа, допускаща персонализация, която е първоначално описана още през 60-те години на миналия век. Разбира се, с времето методологията се развива, но въпреки възникващите клонове, все още може да се каже, че всички ERP системи имат обща централна методология. Това е изключително важно при процеса на подготвяне на кадрите за обслужване на подобен род системи.

Именно поради тези причини екипът на образователната организация ERP Academy и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) създадоха първата магистърска програма в България, която разглежда цялостната методология на системите от клас ERP. „Бизнес софтуер и ERP решения“ е програма, която използва най-доброто от световните практики за обучение по отделните модули, съчетавайки опита на експерти от бизнеса и академичните среди. Тя е изключително подходяща за служители и мениджъри на средни и големи компании, стартиращи предприемачи и собственици на малък бизнес, които искат да подобрят знанията и уменията си за използване на вече внедрена система или такива, на които предстои внедряване на такъв тип бизнес софтуерно решение.