fbpx

Тихомира Иванова

Магистратурата „Бизнес софтуер и ERP платформи“ дава една страхотна основа, ако човек има желанието да стъпи на нея и да продължи да се развива.