fbpx

Съдействие при избор на ERP система

При избора на подходяща ERP система за организацията, е важно да се направи задълбочен анализ на бизнес потребностите. Процесът включва както анализ на текущите операции, така и бъдещите цели за развитие. Важно е анализът да включва преглед на работните процеси, идентифициране на областите за оптимизация, както и предвиждане на бъдещи изисквания и възможности за развитие.

Услугата включва детайлен анализ на процесите в организацията, както и подготовка на доклад и препоръки за избор на подходяща система и изпълнител на проекта по внедряване на ERP система.

Обучение на екипи за внедряване на бизнес информационни системи

Провеждане на обучение и събеседване с ключови потребители на организацията във връзка с процеса на промяна, свързан с внедряване на нови бизнес информационни системи. Целта на обучението е ключовите потребители да придобият повече яснота за тяхната роля, потенциални възможности и предизвикателства.

Обучението представя комплексен и всеобхватен поглед към това как технологиите и дигитализацията могат да подобрят бизнес процесите, създавайки нови възможности за успех.

Участниците ще получат конкретни знания, които могат да приложат, независимо от техния опит.