fbpx

Управление на проекти по внедряване на бизнес информационни системи

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО?
МЕНИДЖЪРИ НА ПРОЕКТИ

УЧАСТНИЦИ
ДО 10 ЧОВЕКА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
4 СЕДМИЦИ

ФОРМАТ
ХИБРИДЕН ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНА НА КУРСА
1250,00 ЛЕВА С ДДС

ПРЕДСТОЯЩИ ДАТИ
5 ОКТОМВРИ 

Кратко описание

Курсът “Управление на проекти по внедряване на бизнес информационни системи” е насочен към участници, които искат да развият уменията и познанията си в областта на управлението на проекти, свързани с внедряването на информационни системи в бизнес среда.

По време на курса, участниците ще придобият ключови компетенции за управление на проекти за внедряване на информационни системи в бизнес среда. Силен акцент ще бъде поставен върху планиране на проекта, управление на ресурсите и ефективна комуникация със заинтересованите страни.

Курсът “Управление на проекти по внедряване на бизнес информационни системи” е с обща продължителност от 16 часа, разпределени в 4 седмици. Занятията се провеждат в събота от 10:00 до 14:00 часа.

Основни цели

За кого е подходящо?

Курсът е насочен главно към:

Специалисти в областта на информационните технологии и управлението на проекти, които се занимават или планират да се занимават с внедряването на бизнес информационни системи.

Ръководители и мениджъри, които отговарят за внедряването на технологии в своите организации и искат да развият своите умения в управлението на проекти за внедряване информационни системи. 

Курсът е подходящ и за служители на всякакво ниво в компаниите, които работят със системи от клас ERP, CRM и BI или имат интерес към бъдеща работа с такъв тип софтуер, и биха искали да придобият представа за начина, по които системите функционират във всички отдели на компаниите.

Теми на обучението

Тази част на курса ще се фокусира върху начина, по който се организира един проект за внедряване на информационна система, независимо от конкретния вид система.

Ще бъде обсъдено параметризирането на проекта, включително формирането на екипи, идентифицирането на проблемни области и определянето на целите и обхвата на проекта.

Във втората част от курса фокусът е върху бизнес процесите, които са обект на проекта.

Ще се акцентира върху идентифицирането на проблемни области, оценката на съществуващите процеси и определянето на целите за подобрение на тези процеси.

В тази част ще бъде разгледано управлението на риска, изграждането на план, администрирането и бюджетирането на проекта.

Специално внимание ще се отдели на определянето на задачите и подзадачите, необходими за успешното изпълнение на проекта.

В последната част от курса ще се разгледа изпълнението на проекта, включително поставянето на задачи, развитието и проследяването му. Също така ще бъде разгледано предаването на проекта, проследяването на постигнатите резултати и оценката на проекта.

Ще се обсъдят и различни предизвикателства и пречки, които могат да възникнат по време на реализацията на проекта и това как да бъдат преодолени.

ЛЕКТОР
СТЕФАН НИКОЛОВ

Стефан Николов е управляващ партньор на ITC Consult и притежава над 18 години опит в областта на внедряването на бизнес информационни системи от клас ERP, CRM и BI.

Мисията на ITC Consult е фокусирана върху оптимизиране на ефективността на информационните структури и повишаване на възвращаемостта от инвестициите в информационни ресурси.

Компанията се стреми да предлага на българския пазар продукти и услуги, чрез които да помогне на бизнеса, като оптимизира ресурсите за създаване, съхранение и анализ на информация.

Изпратете запитване

Повече от ERP Academy

Разгледайте още от нашите услуги, обучения и курсове

УСЛУГИ ЗА КОМПАНИИ

Избор на ERP система

Услугата е подходяща за компании, които искат да внедрят система от клас ERP и имат необходимост от съдействие при избор на софтуер, който да отговаря на техните нужди.
Услугата е подходяща за компании, които искат да внедрят система от клас ERP и имат необходимост от съдействие при избор на софтуер, който да отговаря на техните нужди.
Научете повече

УСЛУГИ ЗА КОМПАНИИ

Обучение на екипи за внедряване на бизнес информационни системи

Провеждане на обучение с ключови потребители на организацията във връзка с процеса на промяна, свързан с внедряване на бизнес информационни системи.
Провеждане на обучение с ключови потребители на организацията във връзка с процеса на промяна, свързан с внедряване на бизнес информационни системи.
Научете повече