fbpx
Новини

МОН с кампания „ИТ бизнесът преподава“

В началото на учебната 2019-2020 г. МОН стартира нова Национална програма „ИТ бизнесът преподава“, която ще бъде с бюджет 1 000 000 лв.

Модулите на програмата включват семинари в училищата от представители на технологични фирми, включване на ИТ специалисти в учебния процес в училищата и обучение на учители в ИТ фирми.

Програмата е факт благодарение на усилията и целенасочената работа на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) и нейният председател Огнян Траянов, който е и представител на асоциацията в Консултативния съвет към министъра на образованието и науката.

Целта на програмата е да повиши качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на информационните технологии и дигитализацията на професиите.

Очакваните резултати от програмта са 500 проведени семинари, 200 учители, участвали в семинари във фирмите, 900 учебни часа, проведени с представители на ИТ фирми и поне 50 учители, участвали в проекти на ИТ фирми.