fbpx
Статии

Най-честите митове при избор на ERP система

Изборът на подходяща ERP система за управление на бизнеса е от ключово значение за всяка компания, която иска да се развива. Нека обърнем внимание на това, кои са най-честите митове при избор на ERP система:

Разходите трябва да са най-големият фактор

Най-добрата ERP система е тази, която отговаря на настоящите и бъдещите изисквания на дадена компания. Възвръщаемостта на вашата инвестиция ще зависи от общата стойност, получена от вашата ERP система с течение на времето.

Изборът на подходяща система трябва да се управлява изцяло от ИТ отдела

Най-правилно е екипът за подбор на ERP система да включва заинтересовани страни от ключови отдели в компанията, както и ИТ отделът. Препоръчително е да бъдат уведомени и всички служители, които ще работят със системата ежедневно. Трябва да се обърне съществено внимание на техните нужди, тъй като едно внедряване на ERP система е успешно тогава, когато се работи ефективно с нея.

Решението трябва да бъде взето от консултанти

Консултантите не са заместител на вътрешни екипи, които работят ежедневно със съществуващите системи и познават добре бизнес процесите в компанията. Правилният избор може да бъде направен, когато консултантите и представители на ключови отдели работят заедно, за да уточнят конкретните нужди и да работят по подобряването на процесите в комапнията.

Колкото повече функционалност, толкова по-добре

Много организации могат да станат по-успешни като рационализират операциите си и в този смисъл, системата която има много функционалности не винаги е най-доброто решение. Най-добрият избор на ERP система за съответната компания може да се направи като се вземат предвид настоящите нужди на бизнеса.

Полезни теми за избора, внедряването и развитието на ERP системите разглеждаме по време на различните курсове в магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“.

„Бизнес софтуер и ERP платформи“ е магистърска програма, която е силно практически ориентирана и се появява като отговор на нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда, които имат задълбочени познания в областите на икономиката и IT технологиите, притежават критично мислене, способни са бързо да се адаптират към променящата се икономическа обстановка и са готови да прилагат иновативни технологии и решения, за да подобрят функционирането на съвременните компании, така че да бъдат конкурентноспособни и устойчиви в ерата на дигиталната трансформация на бизнеса, все по-голямата глобализация на пазара и прехода към Индустрия 4.0.