fbpx

„Бизнес софтуер и ERP платформи“ е единствена и уникална за България магистърска програма, която е изцяло фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса. По време на следването си студентите получават знания както от експерти в бранша, които притежават богат практически опит и умения, усвоени в реална бизнес среда, така и от утвърдени академици с дългогодишен стаж в образованието.

Студентите се запознават с методологията на различните платформи за управление на бизнеса, получават възможност да се докоснат до върхови технологии и ноу-хау за тяхното практическо управление и прилагане в реална среда.

Партньори от бизнеса

Партньори в магистърската програма “Бизнес софтуер и ERP платформи” са водещи български и международни компании

Най-актуалните знания

По време на обучението си студентите се запознават с всички водещи тенденции
в бранша на бизнес софтуера

Експерти от бранша

Преподаватели в магистърската програма са експерти с дългогодишен опит в областта на бизнес софтуера и дигитализацията на бизнеса

 

Висше училище по застраховане и финанси

Висшето училище по застраховане и финанси е частна образователна инстутуция.

То е открито с решение на 39-то Народно събрание на Република България от 25.07.2002 г. и обучава студенти в бакалавърската и магистърската степен по специалности от професионалното направление “Икономика”, както и докторанти по акредитирани докторантски програми. 

По част от специалностите в магистърската степен се осъществява съвместно или подкрепящо обучение на студенти с конкретни партньорски бизнес организации.

 

 

ERP Academy

ERP Academy е единствената по рода си образователна организация в България, която има за цели да развива обучението в областта на бизнес софтуера и да популяризира сектора като перспективен за развитие както за бъдещите професионалисти в областта, така и за компаниите, които се стремят към изграждане на устойчиви и съвременни бизнес модели и дейности.

Партньори на ERP Academy са водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния бранш на бизнес софтуера от клас ERP, CRM и BI, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие.

Какво включва магистърската програма?

Магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“ има разработена авторска методология на преподаване, която основно залага на модела „учене чрез правене“. Този начин на обучение развива критичното и аналитичното мислене, дава възможност за откриване на силните страни на студентите и провокира към стремеж за постоянно развитие на знанията. Студентите имат възможност да работят с различни бизнес софтуерни решения, в които решават реални бизнес казуси, като по този начин успешно усвояват важни знания и умения, които могат да бъдат приложени в практиката веднага.

Доц. д-р Наталия Футекова

Доц. д-р Наталия Футекова

Основател на ERP Academy

Бояна Ликоманова-Димова

Бояна Ликоманова-Димова

Управляващ партньор в Balkan Services, хоноруван преподавател

Проф. Теодора Лазарова

Проф. Теодора Лазарова

Преподавател

Росен Караиванов

Росен Караиванов

Управляващ партньор в Team Vision Bulgaria, лектор

Проф. Даниела Илиева

Проф. Даниела Илиева

Преподавател

Владимир Рашев

Владимир Рашев

Управляващ партньор в Balkan Services, лектор

Тихомира Иванова

Тихомира Иванова

Част от експертен отдел в ERP.BG, хоноруван преподавател

Георги Бекяров

Георги Бекяров

Senior Cloud, CRM, CX Consultant. Хоноруван преподавател

Красимир Станев

Красимир Станев

Управляващ партньор в КГС Консълтинг Сървисис, SAP консултант, хоноруван преподавател

Владимир Филипов

Владимир Филипов

Управляващ партньор в NearSoft Europe, лектор

Мария Савова

Мария Савова

Старши ERP мениджър в М Холдинг АД, хоноруван преподавател

Стефан Николов

Стефан Николов

Управляващ партньор в ITC Consult, лектор

За кого е подходяща магистърската програма?

Настоящи и бъдещи служители, които работят в компании, в които има внедрен бизнес софтуер, както и за среден и висш мениджмънт. Студентите, завършили магистърската програма се реализират най-често в следните бизнес области:

 • Информационни технологии
 • Консултантски компании
 • Счетоводство
 • Финанси
 • Търговия на дребно
 • Производство

Студентите, завършили магистърската програма заемат следните позиции:

 • Управители
 • ERP мениджъри
 • Мениджъри на отдели
 • Консултанти по внедряване на бизнес софтуер
 • Експертен отдел за поддръжка на клиенти и партньори
 • Търговски представители

Тихомира Иванова

Магистратурата “Бизнес софтуер и ERP платформи” дава една страхотна основа, ако човек има желанието да стъпи на нея и да продължи да се развива.

Тихомира Иванова - експертен отдел

Мария Савова

Запознаването с методологията при извършване на различните етапи на внедряване и поддръжка и структурирането на дейностите на един ERP специалист ми донесоха увереност и спокойствие в работата ми, които в последствие се оказаха много полезни при реализирането на големия проект, който ми беше поверен.

Мария Савова - старши ERP мениджър
М Холдинг

Владимир Рашев

Магистратурата “Бизнес софтуер и ERP платформи” е интересна и ние я подкрепяме, защото имаме нужда от кадри и нашите клиенти имат нужда от кадри.

Владимир Рашев - Управляващ партньор

График на учебните занятия

Магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“ се провежда само в задочна форма на обучение.

Занятията се провеждат в събота и неделя в определените по график дати и часове в сградата на Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) или онлайн, според актуалната ситуация в страната.

Присъствие

Задължително е присъствието в минимум 50% от занятията. Силно препоръчително е студентите да присъстват на 100% от занятията, предвид това, че магистърската програма е силно практически ориентирана.

Начин на обучение

Лекции
В началото на всяка от дисциплините има въвеждаща теоритична част.

Практически упражнения
За всяка една от дисциплините са заложени практически упражнения, свързани с работа със специализиран бизнес софтуер или разработка на проекти.

Дискусионна част
По време на всяка една от дисциплините се водят активни дискусии с цел обмяна на опит, знания и възможност за задаване на допълнителни въпроси.

Самоподготовка
Всяка една от дисциплините има отделна част, която е свързана със самоподготовка чрез допълнителни учебни материали, изпълняване на задания в специализиран бизнес софтуер или разработка на проект.

Изпити и оценяване

Всеки преподавател има индивидуални изисквания относно формата на изпита и изискванията за оценяване.

Най-често изпитите протичат под формата на:

 • Изпълнение на задания в специализиран софтуер в определен срок
 • Разработване на курсов проект и презентация
 • Тест

Допълнителни възможности

Екипите на ВУЗФ, ERP Academy и партньорите на програмата дават следните допълнителни възможности:

 • Присъствие на безплатни събития по теми, свързани с бизнес софтуер, информационни технологии, бизнес, предприемачество, икономика, финанси и други
 • Присъствие на платени събития и обучения

Всеки от студентите ще получава пълна информация за предстоящи събития и обучения целогодишно чрез електронните бюлетини на ВУЗФ и ERP Academy.

Свържете се с нас

Можете да се свържете с нас на посочените по-долу контакти или чрез формата за запитвания в сайта.

Наш представител ще се свърже с Вас до 24 часа от момента на получаване на запитването в работно време.

e-mail: info@erpacademy.bg
телефон: +359 876 330 800