fbpx

Съдействие при избор на ERP система

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО?
КОМПАНИИ

БИЗНЕС ОБЛАСТИ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

РАЗМЕР НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
МСП И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Кратко описание

При избора на подходяща ERP система за организацията,  е важно да се направи задълбочен анализ на бизнес потребностите. Процесът включва както анализ на текущите операции, така и бъдещите цели за развитие. Важно е анализът да включва преглед на работните процеси, идентифициране на областите за оптимизация, както и предвиждане на бъдещи изисквания и възможности за развитие.

След като бъдат ясно определени бизнес целите и потребностите, е необходимо да се проучат различните ERP системи на пазара. Това включва сравнение на функционалностите, които всяка система предлага, както и техните възможности за скалируемост. Важно е да се установи дали системата може да расте и да се развива заедно с организацията.

Услугата включва детайлен анализ на процесите в организацията, както и подготовка на доклад и препоръки за избор на подходяща система и изпълнител на проекта по внедряване на ERP система.

Основни цели и предимства

Фокус групи

Какво включва?

Анализ на текущото състояние и установените недостатъци в организацията и процесите,
включително в използваните софтуерни инструменти.

Анализ на информационните потоци, включително на средствата за въвеждане, съхраняване и предаване на информацията.

Анализ на извършваните дейности по отношение на автоматизация (респ. на необходим ръчен труд), напр. чрез използване на софтуерни продукти.

Анализ на управлението на работата в дружеството, вкл. планиране и координиране, организиране, отчитане.

Идентифициране и документиране на липси и недостатъци във функционирането на дружеството в анализираните аспекти.

 

Създаване на доклад, включващ подробно описание на посочените по-горе точки.

Изпратете запитване

Повече от ERP Academy

Разгледайте още от нашите услуги, обучения и курсове

УСЛУГИ ЗА КОМПАНИИ

Обучение на екипи за внедряване на бизнес информационни системи

Обучението представя комплексен и всеобхватен поглед към това как технологиите и дигитализацията могат да подобрят бизнес процесите, създавайки нови възможности за успех.

Обучение на екипи за внедряване на бизнес информационни системи

Обучението представя комплексен и всеобхватен поглед към това как технологиите и дигитализацията могат да подобрят бизнес процесите, създавайки нови възможности за успех.
Научете повече