fbpx
Новини

„Post-ERP Era!“ представи основните етапи в еволюцията на ERP системите

Преди броени дни в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов бе проведена публична лекция на тема „Post-ERP Era!“, организирана от катедра „Бизнес информатика“ с гост-лектор Димитър Димитров – хоноруван преподавател в магистратурата „Бизнес анализ и ERP решения“ във ВУЗФ.

Лекцията предизвика силен интерес от страна на студенти, докторанти и преподаватели. На лекцията освен студенти от специалност „Бизнес информатика“ присъстваха и студенти от специалност „Международни икономически отношения“ и „Счетоводство и контрол“, които по време на своето обучение се запознават с платформата EnterpriseOne®.

В своето изложение Димитър Димитров очерта  основните етапи в еволюцията на ERP системите, като акцентът на лекцията бе поставен върху Postmodern ERP, които започват своето развитие през 2010 г. Съвременните ERP системи освен, че включват CRM и BI инструменти, трябва да бъдат изградени и внедрени съгласно три водещи концепции: Интернет на нещата (Internet of Things), големите данни (Big Data) и предлагането на софтуер като услуга (SaaS). Лекторът очерта и основните принципи при тяхното изграждане: потребителски-ориентирани приложения, с минимум интеграции, предлагащи висока степен на свързаност и задвижвана от 4 свързани обекта – информация, социални медии, мобилни и облачни технологии. На тази основа се създават ERP системи, които се състоят от център за данни, т.нар. Digital Core и външна екосистема под формата на мобилни или уеб приложения, а в основата на всяка разработка стои концепцията за потребителското изживяване. Големият акцент в презентацията бе трансформацията на системите от тотален фокус към клиента, към фокус на потребителя (User Experience).

В заключение г-н Димитров представи последната версия на ERP платформата EnterpriseOne®, която в пълна степен отразява тенденциите при изграждането и внедряването им в световен мащаб. Разработката вече се предлага само във вариант абонамент за софтуер, което е много по-сигурно, гъвкаво и ценово достъпно ERP решение, осигуряващо 24 часов достъп до фирмените ресурси от всяка точка, свързана с интернет.