fbpx

ДИГИТАЛНА И МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО?
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ И СТУДЕНТИ

УЧАСТНИЦИ
ДО 20 ЧОВЕКА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
4 СЕДМИЦИ (20 ЧАСА)

ФОРМАТ
ХИБРИДЕН ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНА НА КУРСА
300,00 ЛЕВА С ДДС

ПРЕДСТОЯЩИ ДАТИ
СЕПТЕМВРИ

Кратко описание

Курсът „Дигитална и медийна грамотност“ предлага цялостен и задълбочен подход към усвояването на важни знания и умения за ориентиране в съвременната информационна екосистема.

Програмата е структурирана така, че да отговори на нуждите както на професионалисти от различни области, стремящи се да усъвършенстват своите компетенции в областта на дигиталната и медийната комуникация, така и на студенти и по-широка аудитория, които искат да повишат своята информираност и да развият критичното си мислене при работа с информация в различни формати и среди.

Основен акцент на курса са практически задачи, реални казуси и анализ на актуални примери от дигиталната и медийната среда, благодарение на които се постига задълбочено разбиране на механизмите за създаване, разпространение и възприемане на информация.

Курсът се провежда от ERP Academy в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ

Модул 1: Основни принципи на дигиталната грамотност

Разбиране на основните понятия и принципи на дигиталната грамотност, включително как да се използват различни цифрови технологии и инструменти. Изучаване на важността на дигиталната грамотност в съвременния свят и развитието на умения за безопасно и ефективно използване на цифровите ресурси.

Дефиниции и основни концепции на дигиталната грамотност. Значението на дигиталната грамотност в съвременното общество.

Прегред на различните цифрови формати за представяне на информация онлайн, включително уебсайтове, социални мрежи, форуми и други онлайн платформи. Анализ на техните основни характеристики, функционалности и възможности за комуникация и споделяне на информация. Преглед на различните типове уебсайтове, социални мрежи и форуми, както и техните приложения в съвременната дигитална среда.

Eфективно търсене на информация в интернет. Съдържание, създадено от изкуствен интелект (AI). Критерии за оценка на достоверността и надеждността на онлайн източници.

Разглеждане на начини за защита на личните данни и неприкосновеността в интернет. Обсъждане на важността на надеждните пароли, безопасните връзки и осъзнатото споделяне на информация.

Разглеждане на етичните предизвикателства, свързани с използването на цифрови комуникационни средства и социални мрежи. Управление на личната информация в онлайн средата, етични стандарти за поведение във виртуалното пространство. Значението на зачитането на човешкото достойнство и правата на другите в дигиталната комуникация.

Развиване на умения за критично мислене и анализ на информацията, срещана в цифровата среда. Разглеждане на методи за разпознаване на фалшиви новини, манипулации и дезинформация в онлайн пространството.

Модул 2: Основни принципи на медийната грамотност

Разбиране на основните понятия и принципи на медийната грамотност, включително как да се анализира и оценява медийно съдържание. Изучаване на влиянието на медиите върху обществото, включително техните функции като информационен, образователен и развлекателен източник.

Дефиниции и основни концепции на медийната грамотност. Защо е важна медийната грамотност в съвременния свят.

Разглеждане на различните медийни формати, как се различават те и какви са техните особености.

Разбиране на същността на медийните съобщения и процесите на комуникация в медийната среда.

Изучаване на различните функции на медиите като информационен, образователен и развлекателен източник. Как медиите влияят на формирането на общественото мнение и културата.

Умения за анализ и оценка на медийното съдържание. Как да разпознаваме и интерпретираме различни видове информация.

Разглеждане на етичните въпроси, свързани със създаването и разпространението на медийно съдържание. Разбиране на значението на зачитането на правата на другите и поддържането на надеждността и достоверността на информацията.

Развиване на умения за критично мислене и анализ на медийна информация.

Формат: Тест с отворени и затворени въпроси

ЛЕКТОР
АДЕЛИНА СТЕФАНОВА

Аделина Стефанова е управляващ партньор е в STEAM Net Bulgaria – PR и комуникационна агенция, която има опит в работата с клиенти в областта на информационните технологии, образованието и бизнес услугите.

Управител е на ERP Academy, където ръководи цялостната дейност, разработва стратегии за развитие и поддържа ключовите партньорства на организацията.

Изпратете запитване

Повече от ERP Academy

Разгледайте още от нашите услуги, обучения и курсове

КУРСОВЕ

Основи на бизнес софтуера

Курсът представя ключовите аспекти на съвременното управление на бизнеса, фокусирайки се върху влиянието на информационните технологии.
Курсът представя ключовите аспекти на съвременното управление на бизнеса, фокусирайки се върху влиянието на информационните технологии.
Научете повече

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

БИЗНЕС СОФТУЕР И ERP ПЛАТФОРМИ

Единствена и уникална за България магистърска програма, която е изцяло фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса.
Единствена и уникална за България магистърска програма, която е изцяло фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса.
Научете повече