fbpx

Основи на бизнес софтуера: Запознаване с ERP, CRM и BI системите

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО?
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ РАЗЛИЧНИ БИЗНЕС ОБЛАСТИ И СТУДЕНТИ

УЧАСТНИЦИ
ДО 20 ЧОВЕКА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
4 СЕДМИЦИ (20 ЧАСА)

ФОРМАТ
ХИБРИДЕН ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНА НА КУРСА
300,00 ЛЕВА С ДДС

ПРЕДСТОЯЩИ ДАТИ
СЕПТЕМВРИ 2024 

Кратко описание

Курсът „Основи на бизнес софтуера: Запознаване с ERP, CRM и BI системите“ представя ключовите аспекти на съвременното управление на бизнеса, фокусирайки се върху влиянието на информационните технологии. Участниците ще се запознаят с водещите софтуерни системи, включително Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) и Business Intelligence (BI), и техните роли в управлението на ресурсите, взаимоотношенията с клиентите и вземането на стратегически решения.

Курсът включва теория, практически примери и казуси, които помагат за разбирането на реалните приложения на бизнес софтуера в съвременните организации.

Програмата е организирана и структурирана с оглед на покриването на различните потребности на участниците. Тя е насочена към професионалисти от различни области, които искат да разширят своите знания и умения в областта на бизнес софтуера и управлението на бизнеса чрез софтуерни системи.

Курсът се провежда от ERP Academy в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Теми на обучението

Основни аспекти на съвременното управление на бизнеса в контекста на дигиталната ера. Фокусът е поставен върху въвеждането на технологии, промените в бизнес моделите и стратегиите за адаптация към новите изисквания на пазара. Разглеждат се влиянието на дигиталната трансформация върху операциите, взаимоотношенията с клиентите и управлението на бизнеса като цяло.

Общ преглед на същността и значението на бизнес процесите в съвременната организация. Разглеждат се основните принципи за дефиниране, моделиране и оптимизация на бизнес процесите, както и техните роли в подобряването на ефективността и конкурентоспособността на компаниите.

Основните принципи и концепции на бизнес софтуера. Акцентът е поставен върху неговата роля във вземането на стратегически и оперативни решения в съвременните организации. Разглеждат се основните аспекти на софтуерните системи, които подпомагат бизнес процесите, управлението на ресурсите и взаимодействието с клиентите. Темата има за цел да даде базова представа за значението и функционалността на бизнес софтуера, като въведение към по-подробното изучаване на конкретни видове софтуерни системи.

Разбиране същността на Enterprise Resource Planning (ERP) системите и необходимостта от възникване на този клас системи. Запознаване с обхвата и функционалностите на Enterprise Resource Planning (ERP) системите, както и тяхното приложение в управлението на бизнеса. Представяне на казуси и практически примери.

Разбиране същността на Customer Relationship Management (CRM) системите и необходимостта от възникване на този клас системи. Запознаване с обхвата и функционалностите на Customer Relationship Management (CRM) системите, както и тяхното приложение в управлението на бизнеса. Представяне на казуси и практически примери.

Разбиране същността на Business Intelligence (BI) системите и необходимостта от възникване на този клас системи. Запознаване с обхвата и функционалностите на Business Intelligence (BI) системите, както и тяхното приложение в управлението на бизнеса. Представяне на казуси и практически примери.

Формат: Тест с отворени и затворени въпроси

ЛЕКТОР
ДОЦ. Д-Р НАТАЛИЯ ФУТЕКОВА

Основател и главен идеолог за създаването на ERP Academy, всички дейности, програми и инициативи е доц. д-р Наталия Футекова. Има над двадесет годишен управленски опит в сферата на разработката, внедряването и управлението на бизнес софтуер от клас ERP. Съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академичната и научна дейност, както и с активното участие в образователни и други обществени каузи.

Наталия Футекова е заместник-председател и член на Управителния съвет на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ). Тя участва активно в различни инициативи, свързани с подкрепа на образованието, културата и предприемачеството.

ЛЕКТОР
АДЕЛИНА СТЕФАНОВА

Аделина Стефанова е управител на ERP Academy. Ръководи цялостната дейност, разработва стратегии за развитие и поддържа ключовите партньорства на организацията.

Управляващ партньор е в STEAM Net Bulgaria – агенция за връзки с обществеността (PR), която има опит в работата с клиенти в областта на информационните технологии, образованието и бизнес услугите.

Изпратете запитване

Повече от ERP Academy

Разгледайте още от нашите услуги, обучения и курсове

КУРСОВЕ

ДИГИТАЛНА И МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

Курсът предлага цялостен и задълбочен подход към усвояването на важни знания и умения за ориентиране в съвременната информационна екосистема.
Курсът предлага цялостен и задълбочен подход към усвояването на важни знания и умения за ориентиране в съвременната информационна екосистема.
Научете повече

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

БИЗНЕС СОФТУЕР И ERP ПЛАТФОРМИ

Единствена и уникална за България магистърска програма, която е изцяло фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса.
Единствена и уникална за България магистърска програма, която е изцяло фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса.
Научете повече