fbpx

Курс по Business Intelligence (BI): Анализ и визуализация на данни

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО?
СРЕДЕН И ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ

УЧАСТНИЦИ
ДО 20 ЧОВЕКА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
2 СЕДМИЦИ (20 ЧАСА)

ФОРМАТ
ХИБРИДЕН ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНА НА КУРСА
1900,00 ЛЕВА С ДДС

ПРЕДСТОЯЩИ ДАТИ
ОКТОМВРИ 

Кратко описание

Курсът “Business Intelligence (BI): Анализ и визуализация на данни” е предназначен за представители на средения и висш мениджмънт в компаниите, които искат да придобият дълбоки познания и практически умения в областта на Business Intelligence (BI).

С продължителност от 20 часа, разпределени в четири интензивни дни, курсът ще ви подготви да използвате BI технологии за вземане на информирани управленски решения, оптимизиране на бизнес процеси и повишаване на конкурентоспособността на вашата компания.

Основни цели

За кого е подходящо?

Курсът по Business Intelligence (BI) е предназначен за ръководители, мениджъри и специалисти, които желаят да развият уменията си в областта на анализа на данни и вземането на информирани бизнес решения.

Той е подходящ за всички, които искат да използват съвременните BI инструменти за оптимизиране на работата си и за постигане на по-голяма ефективност и успех в бизнеса.

Теми на обучението

В първия ден от курса участниците се запознават с основните понятия и принципи на Business Intelligence (BI).

Разглежда се ролята на BI в съвременния бизнес и неговата роля в ИТ архитектурата на компаниите. Обсъждат се значението на BI системите за подобряване на бизнес процесите и критериите за избор на подходяща BI платформа, като се използва Qlik като пример за ефективна BI система.

Във втория ден от курса ще бъдат разгледани темите за бизнес правилата, ключовите показатели за ефективност (KPI) и визуализацията на данни. Ще бъде представена платформата Qlik Sence, чрез която ще се представят демонстрации на реални и работещи BI системи.

В допълнение, участниците ще имат възможност да разгледат данни и да работят по казуси в различни бизнес сфери.

В третия ден от курса ще бъде разгледана темата за успешната имплементация на BI системи. Участниците ще се запознаят със стратегически и технически аспекти на BI проекти и ще научат как да ги управляват ефективно. Ще се разгледат основните причини за неуспех при реализация на BI проекти и как да се избегнат те.

Специално внимание ще бъде обърнато на ролята на екипа в успешната имплементация на BI системи, както и на важността на сътрудничеството между различните заинтересовани страни.

Чрез практически примери и казуси, участниците ще придобият ценни знания и умения, необходими за успешното управление на BI проекти в техните организации.

В последния ден от курса участниците ще разгледат практически сценарии и реални казуси от различни области на бизнеса, които изискват приложение на BI инструменти. Чрез дискусии и анализ на тези казуси, участниците ще развият уменията си за анализ, вземане на решения и прилагане на концепциите на BI в реалния бизнес контекст.

Участниците ще се запознаят с успешни практики и стратегии за решаване на предизвикателства, свързани с внедряването, управлението и развитието на BI системи, което ще ги подготви за ефективното прилагане на усвоените знания в техните собствени организации.

ЛЕКТОР
ИНА ДЕЛЧЕВА

Ина Делчева е Senior BI Support Consultant в Balkan Services и притежава над 11 години опит в областта BI. Тя е специалист в след проектната фаза, грижи се затова всеки един проект да има своя живот през годините и да се развива. Водещ е на много обучения на тема BI и User Friendly платформи.

Balkan Services е компания, специализирана във внедряването на BI, ERP, CPM системи, софтуер за финансово оповестяване и XBRL решения, както и изграждане на цялостна IT инфраструктура. Имат успешно реализирани над 700 проекта в утвърдени средни и големи компании както в България, така и в чужбина.

Изпратете запитване

Повече от ERP Academy

Разгледайте още от нашите услуги, обучения и курсове

УСЛУГИ ЗА КОМПАНИИ

Избор на ERP система

Услугата е подходяща за компании, които искат да внедрят система от клас ERP и имат необходимост от съдействие при избор на софтуер, който да отговаря на техните нужди.
Услугата е подходяща за компании, които искат да внедрят система от клас ERP и имат необходимост от съдействие при избор на софтуер, който да отговаря на техните нужди.
Научете повече

УСЛУГИ ЗА КОМПАНИИ

Обучение на екипи за внедряване на бизнес информационни системи

Провеждане на обучение с ключови потребители на организацията във връзка с процеса на промяна, свързан с внедряване на бизнес информационни системи.
Провеждане на обучение с ключови потребители на организацията във връзка с процеса на промяна, свързан с внедряване на бизнес информационни системи.
Научете повече