fbpx
Новини

Анастас Шопов: Магистратурата по ERP дава възможност за реализация на непрограмисти в ИТ индустрията

Анастас Шопов се занимава с внедряване на софтуерни решения за управление на бизнеса от близо 20 години. Той е преподавател в магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“, където води специализиран курс по CRM.

Магистратурата по ERP е създадена от ERP Academy в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) с цел да отговори на нуждата от обучени бизнес консултанти, които да имат знанията и уменията за това как да внедряват и управляват решения от висок клас, които са необходими на компаниите в ерата на дигиталната трансформация на бизнеса.

Анастас Шопов приема предизвикателството да преподава в единствената по рода си магистратура в България, провокиран от един основен проблем – неразбирането на това какво представляват този висок клас решения за управление на бизнеса и какво трябва да направят компаниите, за да ги внедрят успешно.

Защо се включи като преподавател в магистърската програма? Какво провокира интереса ти?

Занимавам се от близо 20 години с внедряване на софтуерни решения за управление на бизнеса и през това време основният проблем, който съм срещал e неразбирането на това какво представляват тези системи и какво трябва да направят компаниите, за да ги внедрят успешно. Напълно уверен съм, че всяка една компания има нужда от качествено внедрена CRM и ERP система, с която да организира и автоматизира бизнес процесите си. За да се случи това обаче, компанията трябва да разполага с хора, които да имат необходимите познания както за самите CRM системи, така и за процеса на тяхното внедряване. Именно това е и причината да се включа в магистърската програма – възможността да запозная повече хора с начина на внедряване и използване на CRM решения.

За кого е предназначен курса по CRM?

Курсът е насочен основно към две групи. Първата е работещи хора, които искат да научат повече за CRM решенията и как те могат да им помогнат да са по-ефективни в своята работа. Изключително  подходящ е за служители на фирми, на които им предстои избор и внедряване на такъв тип решения. Втората група е току-що завършили студенти, които трябва да изберат сфера, в която искат да се реализират. Полезното от тази магистърска програма, е че дава възможност за професионална реализация в сферата на ИТ, която не е свързана с програмиране. Всъщност аз лично не знам да има друга магистърска програма, която да дава възможност за реализация на непрограмисти в ИТ индустрията.

Какви са реалните ползи след завършване на курса?

Основната полза е запознаването с философията на CRM, защото това е основата, която след това се автоматизира с внедряването на CRM софтуер. Основен проблем в България е, че масово не се познават идеите и концепциите на CRM като начин на управление на компаниите, а когато това не е ясно, няма как да се получи качествено внедряване на CRM софтуер. Втората полза е запознаването с пазара на CRM решения, които са актуални в момента. Важно е да отбележа, че не си решавам аз кои CRM решения са добри и кои не, а се базирам на най-надеждната и световно призната агенция Гартнър. Третата полза е практическата работа с едно от най-добрите CRM решения в момента – Microsoft Dynamics 365 for Sales, което допълва натрупаните теоретични познания и ги превръща в ценен практически опит за работа със CRM.

Каква оценка би дал на курса за изминалите две години?

Аз лично смятам, че курса даде на завършилите студенти много добра теоретична и практическа подготовка за работа със CRM системи, какво тези системи могат да правят добре и защо е препоръчително все повече компании да ги използват. Говорихме много и за дигиталната трансформация, която се случва в бизнеса, кои технологии могат да променят и подобрят текущите бизнес процеси и защо все повече се говори за цялостна платформа за управление и по-малко за отделни типове софтуерни решения.

Какво ново да очакват студентите през тази година?

През тази година ще наблегнем на ролевите игри или така наречената геймификация. Предвидили сме задачи, с които да подтикнем студентите към креативни решения на бизнес проблеми, и след това практическата реализация на тези решения в CRM система. Това което забелязах през предходните години е, че много по-трайни знания и опит се трупат, когато студентите решават реален бизнес казус, за разлика от сухото преподаване само на теория. Вярвам, че тази година курсът ще е по-интересен и ще даде повече бизнес знание на завършилите.

Курсът по „Customer Relationship Management (CRM)“ е част от магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“, създадена от ERP Academy в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси. Магистърската програма е първата по рода си в България, която подготвя изключително търсените и ценени консултанти по бизнес софтуер. С нея студентите се реализират не като програмисти, а като специалисти по внедряване, продажба и поддръжка на висок клас решения за управление на бизнеса – професии, които стават все по-търсени в световен мащаб.

За запитвания и кандидатстване, последвайте този адрес.