Съвместен проект на ERP Academy и VUZF Lab

 

Какво включва?

• Анализ на текущото състояние и установените недостатъци в организацията и процесите, включително в използваните софтуерни инструменти;

• Анализ на информационните потоци, включително на средствата за въвеждане,
съхраняване и предаване на информацията;

• Анализ на извършваните дейности по отношение на автоматизация (респ. на необходим
ръчен труд), напр. чрез използване на софтуерни продукти;

• Анализ на управлението на работата в дружеството, вкл. планиране и координиране,
организиране, отчитане;

• Идентифициране и документиране на липси и недостатъци във функционирането на
дружеството в анализираните аспекти;

• Създаване на доклад, включващ подробно описание на посочените по-горе точки.

 

Предимства

• Идентифициране на текущите проблеми;

• Повишаване на ефективността чрез оптимизация и автоматизация на процесите;

• Достъп до висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит;

• Превенция, свързана с предотвратяване на възможни проблеми при внедряването;

• Съдействие при избор на ERP система и внедрител.

 

Фокус група

• Клиенти, на които им предстои внедряване на ERP система;

• Клиенти, които имат за цел да оптимизират и автоматизират процесите в компаниите си
чрез използване на софтуерни продукти.

 

Срок за изпълнение: 2 месеца
Цена: 6900 евро (без ДДС)

 

 

Свържете се с нас

e: info@erpacademy.bg
t: +359 899 33 26 22

Код за сигурност:
security code
Моля, въведете кода за сигурност:

Изпрати