ERP системата често е една от най-големите инвестиции, която всяка компания трябва да направи в определен етап от развитието си. Внедряването на такъв тип софтуер за управление на бизнеса е ефективно решение, което оказва благоприятно влияние върху всички нива в дадена компания.

Внедряването на ERP система е сложен процес и успешното му завършване съвсем не е гарантирано. Според ежегодни проучвания голям процент от внедряванията надхвърлят срока и/или бюджета си, или не постигат целите си.

Фокусът на курса е върху дейностите, които трябва да бъдат извършени, преди избора и внедряването на ERP система. На тях е посветен отделен курс, защото качеството им оказва съществено влияние върху следващите етапи и в крайна сметка – върху резултата от внедряването.

 Основните теми в семинара са:

• Защо е важно предварителното определяне на изисквания към системата?
• Какво представляват изискванията и какъв е процесът по формирането им?
• Документиране на изискванията. Запитване за внедряване на ERP система;
• Често допускани грешки в определяне на изискванията;
• Формиране на екип по внедряване – защо той е решаващ за успеха на внедряването?
• Оценка на готовността за внедряване;
• Управление на процеса – кой трябва да го извършва и какво включва?

За повече информация и записване:
info@erpacademy.bg

Код за сигурност:
security code
Моля, въведете кода за сигурност:

Изпрати