Бизнес магистърска програма от ново поколение 

„Бизнес софтуер и ERP платформи“ е иновативна магистърска програма, създадена от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство с ERP Academy. Нейната цел е да обучава кадри, готови да отговорят на изискванията на новата и все по-динамична икономическа среда. По време на следването си студентите получават знания както от експерти в бранша, които притежават богат практически опит и знания, усвоени в реална бизнес среда, така и от утвърдени академици с дългогодишен стаж в образованието. Студентите се запознават с методологията на различните платформи за управление на бизнеса, получават възможност да се докоснат до върхови технологии и ноу-хау за тяхното практическо управление и прилагане в реална среда.

Бизнес магистърската програма е силно практически ориентирана и се появява като отговор на нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда, които имат силен икономически и IT бекграунд от познания, притежават критично мислене, способни са бързо да се адаптират към променящата се икономическа обстановка и са готови да прилагат иновативни технологии и решения, за да подобрят функционирането на съвременните компании, така че да бъдат конкурентноспособни и устойчиви в ерата на дигиталната трансформация на бизнеса, все по-голямата глобализация на пазара и прехода към Индустрия 4.0.

 Защо бизнес софтуер и ERP? 

Бизнес софтуерът и платформите за цялостно управление на бизнеса са изключително специфична и сложна материя, а за да работят правилно и в полза на клиента е необходимо да има специалисти, съчетаващи в себе си богат икономически и IT бекграунд, които да познават метологията и да прилагат ефективни решения, водещи до подобряването на функционирането на компаниите, правейки ги по-конкуретноспособни и стабилни на глобалния пазар.

От години в световен мащаб фокусът е върху програмистите, но всъщност встрани остана цял един сектор – този на бизнес анализаторите и хората с икономически познания, които внедряват и поддържат тези системи. Все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат браншът усеща нарастващ недостиг на кадри, които да се ангажират с продажбата на такива решения, управлението на проектите, интеграцията с наличните системи при клиентите, както и бъдещото им развитие и поддръжка.

 

 Западен модел на преподаване

Магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“ залага силно идеята на западния модел на преподаване, като от студентите се изискват решаването на реални бизнес казуси и участие в ролеви игри.

По време на обучението си студентите получават възможност за изява на своите умения, а тези от тях, които се представят най-добре получават предложение за реализация в компаниите, партньори на магистратурата.

 

 За кого е подходяща магистратурата?

⇒ Служители и мениджъри на средни и големи компании;

⇒ Стартиращи предприемачи и собственици на малък бизнес;

⇒ Студенти, завършили бакалавърска степен, без значение от специалността;

⇒ Работещи, независимо от областта, с интерес към ERP системите, внедряването на ERP системи и развитието на бизнес софтуера;

⇒ Всички, желаещи да задълбочат своя опит и познания в областта на ERP системите.

 Партньори 

 Лектори 

Специалисти от SAP, Oracle Academy, ERP.BG, Balkan Services, Team Vision, NearSoft Europe и други се обединяват в магистърската програма, за да осигурят качествено обучение на консултанти в сферата на бизнес софтуера, които са едни от най-търсените кадри в страната и чужбина.

Сред преподавателите в ERP магистратурата са представители на някои от най-успешните компании в сектора в България, както и консултанти от водещи международни компании, които запознават студентите с най-новото от все по-бързо набиращата скорост дигитална трансформация на бизнеса.

доц. д-р Наталия Футекова
ERP.BG
Владимир Рашев
BALKAN SERVICES
доц. д-р Антон Герунов
LOGSENTINEL
Анастас Шопов
ERP.BG
доц. д-р Даниела Илиева
ВУЗФ
Росен Караиванов
TEAM VISION BULGARIA
Бояна Ликоманова-Димова
BALKAN SERVICES
Божидар Божанов
LOGSENTINEL
доц. д-р Огнян Томов
Тихомира Христозова
ERP.BG
Иван Аржентински
ERP.BG
Владимир Филипов
NEARSOFT
Стефан Николов
ITC CONSULT
Мария Савова
„М ХОЛДИНГ“ АД
доц. д-р Теодора Лазарова
ВУЗФ
Георги Бекяров
SENIOR CLOUD / CRM / CX CONSULTANT
Димо Господинов
Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“
Красимир Станев
КГС Консълтинг Сървисис

 Условия за прием

Желаещите да запишат магистърската специалност “Бизнес софтуер и ERP платформи” е необходимо да изпратят CV на имейл info@erpacademy.bg, след което представител на ERP Academy ще се свърже с тях за насрочване на интервю.

Цената на магистърската програма е според придобито висше образование:

  • За икономисти тя е с продължителност два семестъра, а таксата е 1900 евро за цялата магистърска програма.
  • За неикономисти продължителността е три семестъра, а таксата е 2450 евро за цялата програма.

 

 Курсове 

Изпратете запитване

Пишете ни на:
info@erpacademy.bg

Код за сигурност:
security code
Моля, въведете кода за сигурност:

Изпрати