В ERP Academy са събрани едни от най-добрите лектори в областта на бизнес софтуера и технологиите в България, представители на някои от най-големите български компании за разработка и внедряване на бизнес софтуер, както и водещи експерти в областта на управлението на проекти, управлението на бизнес процесите, маркетинга, финансите, онлайн бизнеса и други ключови за бранша сфери.

доц. д-р Наталия Футекова
ERP.BG
Владимир Рашев
BALKAN SERVICES
доц. д-р Антон Герунов
LOGSENTINEL
Анастас Шопов
ERP.BG
доц. д-р Даниела Илиева
ВУЗФ
Росен Караиванов
TEAM VISION BULGARIA
Бояна Ликоманова-Димова
BALKAN SERVICES
Божидар Божанов
LOGSENTINEL
доц. д-р Огнян Томов
Тихомира Христозова
ERP.BG
Иван Аржентински
ERP.BG
Владимир Филипов
NEARSOFT
Стефан Николов
ITC CONSULT
Мария Савова
„М ХОЛДИНГ“ АД
доц. д-р Теодора Лазарова
ВУЗФ
Георги Бекяров
SENIOR CLOUD / CRM / CX CONSULTANT
Димо Господинов
Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“
Красимир Станев
КГС Консълтинг Сървисис