В свят, където конкуренцията става все по-ожесточена и за потребителите е все по-лесно да преминат от една компания към друга, е необходима стратегия, за да се задържиш на пазара. CRM дава възможност да се разбира и управлява поведението на клиентите. Когато компаниите дават на клиентите това, от което те се нуждаят, решават проблемите им и гарантират уникално потребителско изживяване, клиентите остават удовлетворени и лоялни. Ако компаниите не успеят да го направят, клиентите им отиват при друга компания.

Customer Relationship Management (CRM) е стратегия за управление на взаимоотношенията и взаимодействията на компаниите с техните потенциални и настоящи клиенти. Много често CRM се възприема само като софтуерно решение, което автоматизира процесите в маркетинга и продажбите и се пропуска неговата основна характеристика, а именно, че CRM е философия, която поставя клиента и неговите потребности в центъра на фирмената дейност.

Курсът по „Customer Relationship Management (CRM)“ е част от магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“, създадена от ERP Academy в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси. Магистърската програма е първата по рода си в България, която подготвя изключително търсените и ценени консултанти по бизнес софтуер. С нея студентите се реализират не като програмисти, а като специалисти по внедряване, продажба и поддръжка на висок клас решения за управление на бизнеса – професии, които стават все по-търсени в световен мащаб.

Курс по Customer Relationship Management (CRM)

Курсът по Customer Relationship Management (CRM)  е насочен едновременно към бъдещи и настоящи професионалисти, които искат да се развиват в областта на маркетинга и продажбите, както и във внедряването на системи за управление на взаимоотношенията с клиенти.

Сред основните теми, заложени в специализирания курс са изграждане на CRM стратегия за привличане и задържане на клиенти, избор на подходяща система и преглед на актуалните решения на пазара, методология за внедряване на CRM.

По време на обучението студентите и курсистите се запознават с философията на CRM и получават необходимите знания за това как се достига до нови клиенти, прилагане на правилни маркетингови техники и как те да бъдат максимално ефективни спрямо поставената таргет група.

Учебна програма

Методология за избор и внедряване на CRM – темата дава основни знания и практически умения, свързани с намирането и внедряването на правилното CRM решение, което да съчетава стратегиите и целите на компанията. Следването на методология за внедряване дава сигурност и увереност на участниците в крайният резултат, който ще получат след приключване на проекта.

Подобряване на процеса по превръщането на потенциалните клиенти в реални – Преследването на голям брой потенциални клиенти неминуемо води до увеличаване на продажбите и печалбите. Но управлението на процеса по превръщане на потенциалния клиент в реален не може да бъде управляван ефективно без използването на технологични средства, заложени в една CRM система.

Подобряване на клиентското сегментиране – Успешният маркетинг до голяма степен зависи от натрупването на полезна информация за клиентите, която впоследствие да може да бъде използвана за маркетингови и търговски цели. Курсистите ще придобият както теоретични, така и практически знания и умения за планиране и провеждане на ефективни маркетингови кампании.

Подобрено обслужване на клиентите – CRM решенията включват достъп до централизирани данни за клиентите, техните покупки, както и цялата проведена с тях комуникация. Натрупването и правилното използване на тази информация може да доведе до повишаване на удовлетвореността на клиентите.

Увеличаване на кръстосаните продажби – Комбинирайки натрупаните данни за клиентите и техническите възможности на CRM системите днес, фирмите могат да запазят лоялността на своите клиенти и да увеличат приходите си като предлагат допълващи и/или изцяло нови продукти на съществуващите си клиенти.

Сигурност и архивиране на CRM – Сигурността на клиентските данни е чувствителна тема за всяка фирма. Тя трябва да се грижи както за тяхното правилно архивиране, така и за максималната сигурност, осигурявайки добре конфигурирани права за достъп.

Практически занятия

Предвидили сме задачи, с които да подтикнем студентите и курсистите към креативни решения на бизнес проблеми, и след това практическата реализация на тези решения в CRM система.

Това което забелязахме през предходните години е, че много по-трайни знания и опит се трупат, когато курсистите решават реален бизнес казус, за разлика от сухото преподаване само на теория. Вярваме, че тази година курсът ще е по-интересен и ще даде повече бизнес знание на завършилите.

Какви са реалните ползи след завършване на курса?

Основната полза е запознаването с философията на CRM, защото това е основата, която след това се автоматизира с внедряването на CRM софтуер. Основен проблем в България е, че масово не се познават идеите и концепциите на CRM като начин на управление на компаниите, а когато това не е ясно, няма как да се получи качествено внедряване на CRM софтуер.

Друга полза е запознаването с пазара на CRM решения, които са актуални в момента. Важно е да отбележим, че не решаваме ние кои CRM решения са добри и кои не, а се базираме на най-надеждната и световно призната агенция Гартнър.

За кого е подходящо?

⇒ Стартиращи предприемачи и собственици на малък бизнес;

⇒ Служители и мениджъри на средни и големи компании;

⇒ Студенти, завършили бакалавърска степен, без значение от специалността;

⇒ Работещи, независимо от областта, с интерес към CRM системите, внедряването на CRM системи и развитието на бизнес софтуера;

⇒ Маркетинг специалисти;

⇒ Всички, желаещи да задълбочат своя опит и познания в областта на CRM системите.

Лектор: Георги Бекяров

Георги Бекяров е софтуерен консултант и архитект с близо 20-годишен опит с внедряването на водещи ERP, CRM и маркетинг решения за големи международни клиенти в областта на застраховане, финанси, банкиране, телекоми и други. Практически ориентиран и с разнообразен опит от всички етапи и нива на внедряването.

Изпратете запитване

Пишете ни на: info@erpacademy.bg

Код за сигурност:
security code
Моля, въведете кода за сигурност:

Изпрати