Ползи от завършване на курс CRM


1. Методология за избор и внедряване на CRM – темата дава основни знания, свързани с намирането и внедряването на правилното CRM решение, което да съчетава стратегиите и целите на компанията. Следването на методология за внедряване дава сигурност и увереност на участниците в крайният резултат, който ще получат след приключване на проекта.


2. Подобряване на процеса по превръщането на потенциалните клиенти в реални – Преследването на голям брой потенциални клиенти неминуемо води до увеличаване на продажбите и печалбите. Но управлението на процеса по превръщане на потенциалния клиент в реален не може да бъде управляван ефективно без използването на технологични средства заложени в една CRM система.


3. Подобряване на клиентското сегментиране – Успешният маркетинг до голяма степен зависи от натрупването на полезна информация за клиентите, която впоследствие да може да бъде използвана за маркетингови и търговски цели. Курсистите ще придобият както теоретични така и практически знания и умения за планиране и провеждане на ефективни маркетингови кампании.


4. Подобрено обслужване на клиентите – CRM решенията включват достъп до централизирани данни за клиентите, техните покупки, както и цялата проведена с тях комуникация. Натрупването и правилното използване на тази информация може да доведе до повишаване на удовлетвореността на клиентите.


6. Увеличаване на кръстосаните продажби – Комбинирайки натрупаните данни за клиентите и техническите възможности на CRM системите днес, фирмите могат да запазят лоялността на своите клиенти и увеличат приходите си като предлагат допълващи и/или изцяло нови продукти на съществуващите си клиенти.


7. Сигурност и архивиране на CRM – Сигурността на клиентските данни е чувствителна тема за всяка фирма. Тя трябва да се грижи както за тяхното правилно архивиране така и за осигуряване на максимална сигурност, осигурявайки добре конфигурирани права за достъп.


www.smark-it.com