Стъпка към бъдещата Ви кариера


В днешният бизнес всеки бъдещ мениджър трябва да разбира от данни и да притежава добри аналитични способности. Широкото навлизане на Business Intelligence системите изисква познаване на техните възможности.

С този Business Intelligence курс, воден от професионалисти с над 10г. стаж, Вие получавате шанс за успешна кариера без значение дали имате намерение да работите в българска, международна компания или публичен орган.

Business Intelligence курсът ще Ви даде възможност да се запознаете с реални решения за компании от различни индустрии. В сътрудничество със специалисти от водеща ИТ компания Вие ще получите достъп до върхови технологии и ноу-хау за тяхното използване.

Придобитите знания ще Ви помогнат да използвате ефективно BI системите в ежедневната работа и да поставяте изискванията си към подобни решения.


Защо трябва да се възползвам от тази курс?

 Отлични перспективи за работа в национални и международни компании
 Разбиране на процесите в многообразни и сложни организации
 Развиване на лидерски умения


 За кого е предназначен курсът?

Курсът е за бъдещи професионалисти, които искат да имат влияние върху оперативните решения, засягащи ежедневната дейност на компании и организации чрез предоставяне и използване на данни и анализи.


Не забравяйте

В момента, когато четете тази информация, една нова компания се е сдобила с Business Intelligence решение. Тази компания има нужда от специалисти.

www.balkanservices.com