Специализираният курс е фокусиран върху ERP (Enterprise Resource Planning) системите – централния елемент от всяка съвременна корпоративна инфраструктура. Той обхваща всички аспекти от продажбата, внедряването и развитието на този тип софтуерни системи, със силен акцент върху принципите, организацията, методологията, както и превръщането им в платформи и цялостни екосистеми. Процесът на обучение има силна практическа насоченост и се осъществява с участието на водещи компании от бранша, а лектори са някои от най-опитните специалисти в областта. Научете повече>>

Фокусът на този курс е върху дейностите, които трябва да бъдат извършени, преди избора и внедряването на ERP система.

На тях е посветен отделен курс, защото качеството им оказва съществено влияние върху следващите етапи и в крайна сметка – върху резултата от внедряването.  Научете повече>>

Изборът на подходяща система несъмнено е от огромно значение за крайния резултат.

Но не по-малко важно е от кой тя ще бъде внедрена – в практиката има не малко случаи на повторни внедрявания на същата система, в същата фирма, но от друг внедрител, с коренно различен резултат. Научете повече>>

Процесът на внедряване на ERP може да варира в широки граници за всяка фирма. Обикновено софтуерните решения са мащабни и гъвкави спрямо организацията.

Въпреки това, конкретна операция или критични бизнес данни трябва да бъдат прецизно следени и е възможно да изискват промени в софтуера. Научете повече>>

Customer Relationship Management (CRM) е стратегия за управление на взаимоотношенията и взаимодействията на компаниите с техните потенциални и настоящи клиенти.

Много често CRM се възприема само като софтуерно решение, което автоматизира процесите в маркетинга и продажбите и се пропуска неговата основна характеристика, а именно, че CRM е философия, която поставя клиента и неговите потребности в центъра на фирмената дейност. Научете повече>>

Съвременното предизвикателство пред компаниите в условията на динамично развиваща се пазарна икономика, е да повишат гъвкавостта и ефективността на своите бизнес процеси. Тези два основни движещи фактора са определящи за постигане на по-висока конкурентоспособност и по-добри пазарни позиции. Те доведоха до прилагането на иновативни инструментариуми и методологии за реализиране на тези бизнес цели. Научете повече>>

Курс по “Управление на човешките ресурси в IT компании” разглежда универсалната същност на процеса по набиране и подбор на кадрите, оценяване, възнаграждение, обучение, неговата вътрешна логика и елементи, както и основните методи и техники, свързани с неговото изготвяне, оценка и изпълнение.

Управлението на човешките ресурси представлява приложение на знания, опит, инструменти и техники към управлението на най-ценния ресурс на организациите – човешкият.  Научете повече>>

В днешният бизнес всеки бъдещ мениджър трябва да разбира от данни и да притежава добри аналитични способности. Широкото навлизане на Business Intelligence системите изисква познаване на техните възможности.

Business Intelligence курсът дава възможност на обучаващите се да се запознаят с реални решения за компании от различни индустрии. В сътрудничество със специалисти от водещи компании, студентите получават достъп до върхови технологии и ноу-хау за тяхното използване в реална бизнес среда. Научете повече>>

Динамичната бизнес среда изисква от всеки човек ново познание и различна осъзнатост за заобикалящия ни свят. В забързаното ежедневие най-ценният ресурс на всички е времето и неговата ограниченост налага „забързване“ и на правилата на общуване.

Практическата насоченост на курса се изразява в това, че обучаваните са силно изкушени и мотивирани да започнат използването на всички представени техники и умения веднага. Научете повече>>

В курсът по GDPR се разглеждат основните етапи в организационната трансформация, които показват необходимите стъпки и процеси за успешно дефиниране и управление на промяната в процеса на подобряване управлението на лични данни. Те задават общата рамка на организационните инициативи, като с това подпомагат управленския процес и могат да доведат до повишена ефективност на трансформацията към новия режим на управление на личните данни. Научете повече>>

Управлението на финансите на предприятието е неделима част от управлението на фирмата. Финансовите модули на софтуерните системи отразяват финансовите и счетоводни измерения на дейността на фирмата. Те трябва да интегрират финансовите и счетоводни дейности с дейностите по управление на паричните средства и бюджетите, както и с изготвянето на отчети справки и анализи. Научете повече>>