ERP системата често е една от най-големите инвестиции, която всяка компания трябва да направи в определен етап от развитието си. Внедряването на такъв тип софтуер за управление на бизнеса е ефективно решение, което оказва благоприятно влияние върху всички нива в дадена компания.

Внедряването на ERP система е сложен процес и успешното му завършване съвсем не е гарантирано. Според ежегодни проучвания голям процент от внедряванията надхвърлят срока и/или бюджета си, или не постигат целите си.

Процесът на внедряване на ERP може да варира в широки граници за всяка фирма. Обикновено софтуерните решения са мащабни и гъвкави спрямо организацията. Въпреки това, конкретна операция или критични бизнес данни трябва да бъдат прецизно следени и е възможно да изискват промени в софтуера.

Основните теми в курса са:

• Какви дейности включва внедряването и какви са разпространените методологии?

 • Какви обучения са необходими по време на внедряването?

• Анализ на процеси и потребности. Кога и защо се прави, кой трябва да участва и какъв е резултатът от него?

• Промени във функционалността на системата. Какво трябва да знаете за тях?

• Подготовка на данни: редовният източник на проблеми – какво е необходимо, за да ги избегнем?

• Тест на системата – често пренебрегваната част от внедряването;

• Документация по внедряването – какво би трябвало да включва тя?

• Екип по внедряването – роля и отговорности;

• Важни аспекти от управлението на внедряването;

• Често допускани грешки при всяка от дейностите;

• Какви са основните причини за надхвърляне на бюджета или срока на внедряването?

• Какво е важно да се прави по поддръжката на внедрената система?

За повече информация и записване:
info@erpacademy.bg

Код за сигурност:
security code
Моля, въведете кода за сигурност:

Изпрати