Какво трябва да знаете преди да внедрите ERP система

Статията е писана по материали от solutionsreview.com Преди да преминете към избор на ERP система е важно да вземете решение дали всъщност ви е необходима такава. ERP системите са обширни системи и внедряването им в малка фирма не винаги е оправдано от гледна точка на усилия за внедряване от страна на самата фирма. Отделно стои и въпросът с оправданост на инвестицията. Въпреки това, след един определен етап от развитието си, всяка фирма се нуждае от ERP система. В природата на самата ERP системите е изпълнението на всяка дейност да се планира предварително, и то по математически модели. Често моделите са много опростени, но все пак налагат „дисциплина“, при която почти всяка дейност се планира. Това, което трябва да знаете: Твърде много опции Първото предизвикателство е да изберете правилния софтуер, който е подходящ за вашите специфични бизнес нужди. Когато става въпрос за избор на ERP решение, това не е универсален подход. Всеки […]