Образователната организация ERP Academy стартира инициативата „Образователна стипендия за учители“, която реализира с подкрепата на Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и компании от бранша на бизнес софтуера. В нея могат да се включат учители от училища с ИТ и икономически профил от цялата страна.

Образованието продължава да увеличава своето значение в информационната епоха. Безспорен е фактът, че образователната система е необходимо да се освободи от традиционния модел, който не се променя с години и да стане по-гъвкава и отворена към новостите, да създава нови мисловни модели и да стимулира учениците да бъдат отворени към промените.

„Ние вярваме, че технологиите могат да подобрят живота на всеки човек и следваме мисията си да вдъхновяваме хората, да им помагаме да придобиват умения, чрез които да постигат повече всеки ден. Именно това ни подтикна да подадем ръка на учителите, които разбирайки ползите от технологиите и новите подходи в образованието, биха помогнали на учениците да развият правилните умения и да се превърнат в успешни професионалисти“, казва доц. д-р Наталия Футекова – основател на ERP Academy.

По време на курсовете учителите се запознават с най-новите тенденции в бизнес софтуера, IT технологиите, икономиката, маркетинга, продажбите, финансите и управлението на личните данни. Те ще имат възможност да научат и повече за световните практики, методологии и инструментариуми на преподаване, които биха могли да приложат по време на часовете със своите ученици.

Специализираните курсове, които са включени в инициативата „Образователна стипендия за учители“ са част от магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“, която се реализира от ERP Academy и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Бизнес магистърската програма е силно практически ориентирана и се появява като отговор на нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда, които имат силни икономически и IT познания, притежават критично мислене, способни са бързо да се адаптират към променящата се икономическа обстановка и са готови да прилагат иновативни технологии и решения, за да подобрят функционирането на съвременния бизнес, така че той да бъде конкурентноспособен и устойчив в ерата на дигиталната трансформация, все по-голямата глобализация на пазара и прехода към Индустрия 4.0.

“Образователна стипендия за учители” се отпуска на училища с икономически или ИТ профил след провеждане на събеседване и получаване на одобрение от екипа на ERP Academy. Ръководството на всяко училище може да определи кои да са учителите, които ще посетят обученията.

За “Образователна стипендия за учители” е необходимо да кандидатстват директорите на училищата, които проявяват интерес към възможността, която ERP Academy и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) предоставят.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Пишете ни на:
info@erpacademy.bg

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Изпрати