На 1 декември се проведе отворена лекция на тема Запознаване с ERP и дигитална трансформация на бизнеса с лектори доц. д-р Наталия Футекова, доц. д-р Огнян Томов и Иван Донев, а на 2 декември студентите в ERP магистратурата работиха с българската ERP система EnterpriseOne под ръководството на х.пр. Димитър Димитров.