Магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“ е фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса и има за цел да подготви студентите за кариера в тази икономическа сфера.

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и ERP Academy създадоха магистърска програма „Бизнес анализ и ERP решения“. Тя е изцяло фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса и има за цел да подготви студентите за кариера в тази икономическа сфера.

Новата магистратура включва обучение по някои от най-перспективните сфери на бизнес софтуера, като системите от клас ERP, CRM, BPM (Business Process Management), бизнес анализите и управлението на големи масиви от данни, обединените комуникации (unified communications), мобилните приложения, Интернет на нещата (Internet of Things) и други. Студентите ще имат възможност да се запознаят с най-популярните системи за управление на бизнеса, създадени от български и чуждестранни разработчици. Ще бъдат засегнати също и други важни научни сфери, като счетоводство и финанси, икономика и т. н.

Лектори са бъдат представители на някои от най-успешните български фирми от сектора – ERP.BG, Балкан Сървисис, Тим ВИЖЪН, консултанти от водещи международни ERP компании, както и утвърдени преподаватели от ВУЗФ.

Студентите ще получат възможност за стаж, както и за работа в бранша.

„Новата магистратура няма да обучава студентите да програмират и няма да изисква предишен опит в областта на програмирането. Тя е с икономическа насоченост и ще създава специалисти в сложната и перспективна област на внедряването на бизнес софтуер. В България има редица университети, които подготвят програмисти, но е парадоксално, че няма нито една специалност, насочена към процеса на внедряване на системи за управление на бизнеса. Сфера, в която специалистите трябва да разбират както от софтуерни технологии, така и от счетоводство и финанси, управление на бизнес процеси и много други области. Целта ни е именно да създадем първата магистърска програма, която ще подготвя студентите за кариера в сектора на бизнес софтуера“, заяви Наталия Футекова, създател на магистратурата и основател на ERP Academy.

„Стремежът на Висшето училище по застраховане и финанси винаги е бил не просто да дава на студентите образование и диплома, а да ги подготви по най-добрия начин за днешния динамичен живот, превръщайки ги в едни от най-конкурентните специалисти на пазара на труда. Създаването на първата по рода си магистърска програма, фокусирана върху един толкова перспективен бранш като бизнес софтуера, е част от тази дългосрочна политика на ВУЗФ“ – заяви Детелина Смилкова, вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси, която неотдавна бе избрана и за председател на Управителния съвет на БАУХ.