Управлението на финансите на предприятието е неделима част от управлението на фирмата. Финансовите модули на софтуерните системи отразяват финансовите и счетоводни измерения на дейността на фирмата. Те трябва да интегрират финансовите и счетоводни дейности с дейностите по управление на паричните средства и бюджетите, както и с изготвянето на отчети справки и анализи.

В резултат от обучението по дисциплината „Финансови аспекти на IT системите” обучаващите се получават знания и умения, които са адекватни на съвременните тенденции в развитието на бизнес софтуера. Това ще им даде възможност да се реализират по-лесно на пазара на труда и ще ги направи по-конкурентни в големите компании, използващи цялостни бизнес решения за управление на дейността си.

Цели на курса

 • Общо представяне на Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition
 • Организация на основните финансови данни
 • Счетоводни настройки – модули Покупки, Склад и Разчети с доставчици
 • Осчетоводяване на покупни фактури
 • Счетоводни настройки – модули Продажби, Склад и Разчети с клиенти
 • Осчетоводяване на продажни фактури
 • ДДС настройки и отчети
 • Плащания към доставчици
 • Банкови извлечения и каси
 • Дълготрайни активи
 • Финансови отчети с Management Reporter

Ползи

В резултат от обучението по дисциплината „Финансови аспекти на IT системите” студентите получават знания и умения, които са адекватни на съвременните тенденции в развитието на бизнес софтуера. Това ще им даде възможност да се реализират по-лесно на пазара на труда и ще ги направи по-конкурентни в големите компании, използващи ERP системи.

Дати: 09 и 10 май (събота и неделя)
Продължителност: от 09:00 до 17:30 часа

 

Изпратете запитване

Пишете ни на:
info@erpacademy.bg

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Изпрати