Курс по FI 

 

Цели на курса

 • Общо представяне на Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition
 • Организация на основните финансови данни
 • Счетоводни настройки – модули Покупки, Склад и Разчети с доставчици
 • Осчетоводяване на покупни фактури
 • Счетоводни настройки – модули Продажби, Склад и Разчети с клиенти
 • Осчетоводяване на продажни фактури
 • ДДС настройки и отчети
 • Плащания към доставчици
 • Банкови извлечения и каси
 • Дълготрайни активи
 • Финансови отчети с Management Reporter

Ползи

В резултат от обучението по дисциплината „Счетоводни и финансови модули в ERP” студентите получават знания и умения, които са адекватни на съвременните тенденции в развитието на бизнес софтуера. Това ще им даде възможност да се реализират по-лесно на пазара на труда и ще ги направи по-конкурентни в големите компании, използващи ERP системи.


Лектори

Искра Тодорова е старши консултант ERP системи в ФТС България.  Системен архитект e за Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics AX).  Има над 10 години опит в проектирането и внедряването на системи за управление на бизнеса.  Участвала е в разнообразни проекти на внедряване в компании от различни индустрии – телекомуникации и информационните технологии, услуги за финансовия сектор, дистрибуция и търговия с бързо оборотни стоки. Специализира в областта на счетоводство, финанси и бюджетиране. Натрупала е богат опит и експертиза в международни проекти и внедрявания на ERP решения за холдингови структури

Ивайло Петров е експерт в областта на анализ на данни, реинженеринг на бизнес процеси и внедряване на системи за управление на бизнеса от висок клас. Има повече от 8 години опит по локални и международни проекти в компании от различни индустрии – производство, проекти, услуги, дистрибуция, транспорт и логистика. В ФТС България е старши бизнес консултант информационни технологии за направление Финанси и счетоводство в Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics AX).

Костадин Костадинов става част от екипа на ФТС България преди повече от 5 години. Консултант е за направление Финанси и Счетоводство за системата  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (преди Dynamics AX).  В професионалната си практика е участвал в проекти с различен мащаб и в различни индустрии – като например – ритейл, финансови услуги,  печатарска дейност, холдингови структури.

http://fts-eu.com/